Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 8. oktober 2010 kl 21.45 Renessansen

Kong Christians skjebne


Det står i stjernerne at unge Christian vil bli en stor mann med hang til alt det gode i livet, og en med hellet med seg. I hvert fall i starten.

Slik tolker tidens største astrolog og vitenskapsmann, Tycho Brahe, stjernenes stilling ved kongesønnens fødsel i 1577. I Brahes horoskop kan man lese at dette barnet av renessansen kommer til å elske kunst, vin og kvinner, at han vil få barn, ære og rikdom, men også motgang og alvorlige sykdommer. Han vil lide en voldsom død i en alder av 56 år!

Om serien
Dette er en fortelling om renessansen, et kapittel i Europas historie der dørene mot nye verdener ble slått opp. Renessansens genier skapte en ny forståelse av verden og av mennesket. I seks programmer viser denne serien hvordan dette utfoldet seg i Danmark, og hvordan danskenes liv ble påvirket av nye tanker og ideer som oppstod flere hundre kilometer unna.

Det hele starter i Italia på 13-1400-tallet; noen begynner å tvile på at det kun er Gud som bestemmer over stort og smått, og nysgjerrigheten vinner. Plutselig settes spørsmålstegn ved alle sannheter menneskene har tatt for gitt i hundrevis av år, og en ny bevegelse sprer seg over hele Europa.

Dansk produksjon fra 2009
Originaltittel: Renassancen
Produsert av: Danmarks Radio / Nordisk samproduksjon
Regi: Liv Thomsen
Pressekontakt: Jade Josefine Nordahl , 92 40 38 73
TV-seere kan henvendes seg til Publikumsservice, 815 65 900 info@nrk.no