Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 9. desember 2001 kl 22.30 Dilemma

Når håpet svinner

Programleder Eva Westvik møter Tor Eivind Moss, redningsleder ved hovedredningssentralen på Sola. Når håpet om å finne en savnet minsker, er det han som må avgjøre om leteaksjonen skal avsluttes. (Foto: Anders M. Leines, NRK)
Programleder Eva Westvik møter Tor Eivind Moss, redningsleder ved hovedredningssentralen på Sola. Når håpet om å finne en savnet minsker, er det han som må avgjøre om leteaksjonen skal avsluttes. (Foto: Anders M. Leines, NRK)
Når leteaksjoner etter savnede personer skal organiseres, har våre to hovedredningssentraler en nøkkelrolle. Her blir også avgjørelsen tatt om når letingen skal avsluttes, dersom den savnede ikke er funnet. For redningslederen er dette ofte en tung og vanskelig beslutning.

Hovedpersonen i kveldens utgave av ”Dilemma” er Tor Eivind Moss, leder for Hovedredningssentralen på Sola. Det er han som må ta den store avgjørelsen når leteaksjonen ikke gir resultater: Når skal vi slutte å lete? Når er alt håp om liv ute?

I programmet følger vi Tor Eivind Moss på arbeid, og han forteller om hva slags situasjoner og avveiinger han kan stå overfor. De vanskelige dilemmaene som kan oppstå, blir illustrert gjennom tre redningshistorier med ulikt utfall.

Shetlandsfarere
7. august 1996 la to menn ut fra Karmøy i åpen båt med kurs for Shetland. Avtalen var at de skulle melde seg fra en boreplattform som de skulle passere etter tre dager. Men de dukket ikke opp, og en leteaksjon ble satt i gang. Etter en ukes resultatløst søk ble leteaksjonen avsluttet. Dagen etter ble mennene funnet i live.

Vi skal også møte Hans Petter Hovelsen, som mistet sin 18-årige sønn på sjøen for ti år siden. Sammen med kameraten sin forsvant han på en fisketur, og leteaksjonen ble avsluttet etter tre dagers intensiv leting.

I den tredje historien følger vi en leteaksjon på Lesja som fant sted i slutten av september. En mann på 47 år forsvant under reinjakt og ble funnet omkommet etter to dager.

Om serien
Noen mennesker er satt til å ta skjebnesvangre og kanskje omstridte valg som får store konsekvenser for andre enn dem selv. Når de blir konfrontert med sine avgjørelser i media, hindrer taushetsplikten dem ofte i å forklare hvorfor utfallet ble som det ble.

I serien ”Dilemma” gir programleder Eva Westvik oss et innblikk i hverdagen til mennesker som i kraft av sitt yrke må gå inn i vanskelige valgsituasjoner og beslutningsprosesser. Daglig må de ta avgjørelser som krever vanskelige etiske vurderinger, og som griper dramatisk inn i andre menneskers liv.

I de seks programmene møter vi en barnevernsbyråkrat, en forsvarsadvokat som forsvarer rasister og seksualforbrytere, en saksbehandler som arbeider med asylsøknader, politifolk som må avgjøre når leteaksjoner etter savnede skal avsluttes, en fabrikksjef som må si opp sine ansatte og sambygdinger og en prematuroverlege.

Egenprodusert dokumentarserie fra Faktaavdelingen
Program 4 av 6
Programleder: Eva Westvik
Prosjektleder: Marion Klaseie
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (951 00 299)

Bilde
Programleder Eva Westvik møter Tor Eivind Moss, redningsleder ved hovedredningssentralen på Sola. Når håpet om å finne en savnet minsker, er det han som må avgjøre om leteaksjonen skal avsluttes. (Foto: Anders M. Leines, NRK)