Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 24. oktober 2010 kl 09.30 Språkteigen

- Vikingene knuste gammelengelsk

"The scandinavians hit the english language like a car accident". Den amerikanske språkforskeren John McWorther påstår at skandinavene som slo seg ned i England på 800- og 900-tallet ramma det engelske språket som ei bilulykke. Resultatet er at engelsk har en enklere grammatisk oppbygning enn andre germanske språk. Det er rett og slett et kreolspråk, mener McWorther. Språkforsker ved NTNU, Kristin Melum Eide, forteller om teorien hans i Språkteigen.

Er du fra Trondheim, forventes det at du at du høres trondheimsk ut, ellers har du et forklaringsproblem. Språkforsker Stian Hårstad forteller om knallhard indre justis blant ungdommene han har intervjua i arbeidet med doktoravhandliga si om trondheimsdialekten.

Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra lytterne, programleder er Randi Lillealtern.