Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 21. april 2000 kl 11.00 Langfredagsgudstjeneste i Lommedalen kirke

Langfredagsgudstjeneste i Lommedalen kir


NRK1 langfredag 21. april kl 11.00
Langfredagsgudstjeneste i Lommedalen kirke

Korsfestelsen

Jesu lidelseshistorie er temaet i kirken langfredag, med meditasjon og tekstlesing. Til tross for Jesu lidelse rommer langfredag lys og håp, og dette gjenspeiler gudstjenesten fra Lommedalen kirke.

Langfredag. Uten denne dagen ville vi ikke hatt påskefeiring, vi ville ikke engang hatt en kristen kirke. Vi møter fornedrelse, urett og lidelse på Jesu veg mot sin egen død. Langfredags gudstjenesten blir vanligvis preget av stillhet og ettertanke. Liturgien er skåret ned til beinet, og en betydelig del av gudstjenesten er skriftlesning. De liturgiske fargene som følger kirkeåret, er tatt bort, og ingen instrumenter blir brukt.

Men i år er langfredag noe annerledes enn ellers. Lidelseshistorien i Johannesevangeliet legger vekt på at Jesus frivillig møter døden - han går den vegen Gud har bestemt for ham. Johannesevangeliets Kristus er seirende, det ligger mye lys i lidelseshistorien. Derfor synger menigheten etter talen \"Ditt kors, o Krist, ble verdens sol, dets lys ei grenser kjenner\". - Lommedalen kirke er et rent og åpent rom, det passer godt for en langfredag som rommer lys og håp. Den seirende Kristus som av kjærlighet til oss går i døden, er et viktig tema, sier sokneprest Bjørn Sandvik.

Menigheten har tatt i bruk sine beste krefter til gudstjenesten:
Bryn Vokalensemble med kantor Anne Opedal deltar. Sokneprest Bjørn Sandvik taler. Harald Oftebro, Cathrine Snipsøyr og Hilde Børresen er tekstlesere.

NRK1 langfredag kl 11.00

Egenprodusert gudstjeneste
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53