Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. september 2001 kl 18.30 Newton

De indiske elefantens usiker fremtid

I mer enn fire tusen år har elefanten levd sammen med oss mennesker. Men til tross for at vi har en felles historie fra langt tilbake, går elefantene en usikker fremtid i møte. Dagens Newton er i sin helhet viet en dokumentar om den indiske elefanten. Ole André Sivertsen kommenterer.

Elefantene i Asia er skogsdyr. De tåler mindre sol enn slektningene sine på de afrikanske savannene, og de er mindre av vekst. Men de velutviklede sansene er de samme. Elefantene lever like lenge som oss, og familiebåndene kan være like tette og følelsesladde som de vi har.

Elefantenes liv
Rundt 10 000 elefanter streifer rundt i fjellene sør i India, og det er disse vi får møte i dagens program. På samme måte som for menneskene i dette overbefolkede landet, bestemmes mye av livet til elefantene av årstidene.

Inntil svært nylig har dette svært så strukturerte samfunnet vært skjult for omverden, og først nå har vi fått mulighet til å ta del i og skjønne hemmelighetene som skjuler seg hos de ville elefantene.

Hvordan livet utarter seg for den utrydningstruede indiske elefanten får vi et nærmere innblikk gjennom dokumentaren i dagens Newton.

Om Newton
Ole André Sivertsen er klar for sin fjerde sesong med Newton der han illustrer naturvitenskap i alle mulige former. Denne sesongen satser programlederen på å gi oss et Newton i en mer ekstrem form enn tidligere, der spennvidden i programmene går fra tandemhopp i fallskjerm til slanger.

- Programmet har helt klart utviklet seg det halvannet året jeg har vært med. Vi har etter hvert blitt tøffere i stilen, og jeg håper vi hele tiden klarer å bli mer og mer severdig. Newton skal kombinere underholdning med vitenskap slik at vitenskapen skal være enkel å forstå, sier Ole André Sivertsen.

Newton har som vitenskapsprogram oppnådd en høy stjerne i realfagsmiljø, og Sivertsen får stadig invitasjoner om å komme og snakke om programmet og arbeidsmetodene som brukes.
- Det er utrolig hvor mye vitenskap som er presentert i det daglige, og dette tar vi for gitt. I Newton kan vi ta utgangspunkt i det som er interessant og kult og deretter overføre dette til vitenskap. Det blir på en måte en annen pedagogikk enn det som er vanlig fra lærebøkene, sier programlederen.

NRK Barn og Ungdom
Programleder: Ole André Sivertsen,
Prosjektleder: Tana Haugen
Pressekontakt: Sabine Hammari, 23 04 99 18/90 18 36 10