Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 23. desember 2001 kl 22.30 Dilemma

Et valg på liv og død

Eva Westvik har fulgt Rolf Lindemann, overlege ved barneavdelingen på Ullevål sykehus. Han tar imot barn som fødes altfor tidlig. (NRK-foto: Ole Kaland)
Eva Westvik har fulgt Rolf Lindemann, overlege ved barneavdelingen på Ullevål sykehus. Han tar imot barn som fødes altfor tidlig. (NRK-foto: Ole Kaland)
Når et barn er altfor tidlig født, kan dilemmaet oppstå om man skal gi livreddende behandling eller overlate barnet til å dø. I det siste programmet om yrkesetiske veivalg møter vi Rolf Lindemann, overlege på barneavdelingen ved Ullevål sykehus.

Er det mulig å sette en nedre grense for hva som er et levedyktig liv? Skal man forsøke å redde et barn gjennom langvarige og smertefulle behandlinger, selv om faren er stor for at det vil bli sterkt mentalt og fysisk funksjonshemmet? Hvordan kan konsekvensene bedømmes ved fødselen?

Overlege Rolf Lindemann er den i landet som har gått sterkest imot holdningen om at alle barn må reddes. Han har uttalt at det er uetisk å redde barn født tidligere enn i 25. svangerskapsuke.

I 1998 ble det definert en offisiell linje som legene skal legge seg på i dette spørsmålet. Den innebærer at alle barn født i 25. uke eller seinere skal gis livgivende behandling. De som er født i 24. uke, skal bare behandles hvis de viser gode livstegn, og barn født i 23. uke skal bare behandles i helt spesielle tilfeller.

Men det er forskjellige holdninger og praksis på dette området blant barnelegene. Noen leger mener at Rolf Lindemann setter for klare grenser.

Reddet i 23. uke
Programleder Eva Westvik er med Lindemann på jobb og følger ham i flere situasjoner med premature barn. Han forteller om sine opplevelser og om hvilke vurderinger han må gjøre i de forskjellige tilfellene.

Eva Westvik har også besøkt ekteparet Heidi og Skule Huseby og deres datter Maren på fire år. Maren ble født i 23. uke. Hun hadde en tvillingsøster som ikke ble forsøkt reddet og som døde like etter fødselen.

I tre måneder lå Maren på sykehuset og kjempet for livet. I dag er hun godt fungerende og mentalt frisk. Hun har imidlertid celebral parese og er generelt noe sein, blant annet når det gjelder å snakke.

Om serien
Noen mennesker er satt til å ta skjebnesvangre og kanskje omstridte valg som får store konsekvenser for andre enn dem selv. Når de blir konfrontert med sine avgjørelser i media, hindrer taushetsplikten dem ofte i å forklare hvorfor utfallet ble som det ble.

I serien ”Dilemma” gir programleder Eva Westvik oss et innblikk i hverdagen til mennesker som i kraft av sitt yrke må gå inn i vanskelige valgsituasjoner og beslutningsprosesser. Daglig må de ta avgjørelser som krever vanskelige etiske vurderinger, og som griper dramatisk inn i andre menneskers liv.

I de seks programmene møter vi en barnevernsbyråkrat, en forsvarsadvokat som forsvarer rasister og seksualforbrytere, en saksbehandler som arbeider med asylsøknader, redningsfolk som må avgjøre når leteaksjoner etter savnede skal avsluttes, en bedriftsleder som må si opp ansatte og en prematuroverlege.


Egenprodusert dokumentarserie fra Faktaavdelingen
Program 5 av 5
Programleder: Eva Westvik
Prosjektleder: Marion Klaseie
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (951 00 299)

Bilde
Eva Westvik har fulgt Rolf Lindemann, overlege ved barneavdelingen på Ullevål sykehus. Han tar imot barn som fødes altfor tidlig. (NRK-foto: Ole Kaland)


LENKER
  • Les mer om program 5