Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 14. juli 2009 kl 22.15 Dokusommer: Quisling - i Nansens skygge

Quisling i Nansens skygge

Et av de første bildene tatt av Vidkun Quisling, født 18. juli 1887 i Fyresdal i Telemark. (Foto: Nasjonalbiblioteket)
Et av de første bildene tatt av Vidkun Quisling, født 18. juli 1887 i Fyresdal i Telemark. (Foto: Nasjonalbiblioteket)
Høsten 1945 ble Vidkun Quisling henrettet på Akershus festning. Hva som ledet opp til dette dramatiske endelikt, er hovedtema i denne todelte dokumentaren. Her uttaler så vel tilhengere som motstandere seg om føreren. Vi får ingen fasitsvar, men et større innblikk i Quislings bakgrunn og tankeverden.

Dokumentaren følger Quisling fra hans barndom og utdannelse, som resulterte i de beste karakterer noensinne fra Krigsskolen, og videre via utplassering i Russland hvor han etter hvert ble en av Fridtjof Nansens utplukkede i nødhjelpsarbeidet på begynnelsen av 20-tallet.

Fra demokrat til fører
Tilbake i Norge ble Vidkun Quisling forsvarsminister i Bondeparti-regjeringen i 1931, før han i 1933 startet sitt eget parti, Nasjonal Samling. Det nazistisk inspirerte minipartiet oppnådde ikke politisk innflytelse i Norge før det tyske angrepet på landet 9. april 1940.

Quislings navn ble for mange synonymt med landssvik da han utropte seg til statsminister og etter hvert ble innsatt av Hitler som såkalt Ministerpresident i 1942. Statskuppet og samarbeidet med tyskerne endte 24. oktober 1945 med skuddene på Akershus.

Idealisme og maktsyke
For første gang vil noen av Vidkun Quislings nærmeste tilhengere stå fram og fortelle om sine inntrykk av føreren. Dette er vitnesbyrd som skiller seg vesentlig fra hva de fleste andre mener om mannen. Sannheten om hvem Quisling virkelig var, finnes kanskje i brytingen mellom ytterpunktene: idealisme og maktsyke.

Gåten Quisling
I tillegg til intervjuene med de som kjente ham eller ble hans motstandere, gjør dokumentaren bruk av et vell av arkivmateriale i form av film, foto, dokumenter, brev og faksimiler. Hittil ukjent film er blitt funnet, samtidig som private opptak fra NS-miljøet nå kan vises for første gang. Quislings egne ord blir dessuten brukt for å gi en bedre forståelse av denne mannen som er blitt kalt en gåte.

I Quislings spor
Sammen med historieprofessor Oddvar Høidal følger dokumentaren også i Quislings spor, fra barndomsbygda Fyresdal, via Oslo, Helsingfors, St. Petersburg, Moskva, Kharkov (Ukraina) hvor han var hjelpearbeider – og til Berlin der han jevnlig hadde sine møter med Hitler.

Summen av alle kildene gir et mangesidig portrett av en av norgeshistoriens mest kjente menn.

Kveldens sending har tittelen "Quisling – i Nansens skygge". Neste mandag, 16. desember, kommer "Quisling – historisk misjon" (NRK1, 16.12).

Filmen er laget av Ny Film AS i samarbeid med NRK og Forsvarets Mediesenter. Svein Rune Nyland er ansvarlig for manus og regi.
Forteller: Oddvar Høidal
Kommentarer: Sven Nordin
Manusutvikling og historisk ansvarlig: Arnfinn Moland
Kontaktperson: Svein Rune Nyland, tlf. 71 21 56 10, mob. 92 26 69 18, sveinr.nyland@c2i.net
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23 04 93 64, gunilla.gaarder@nrk.no
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57