Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 fredag 27. juli 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Cod og Tod" (10/10)

av Dag Kajander.

Cod og Tod har gjennomført en dramatisk
redningsaksjon for å redde torskeforeldrene
sine. Laksen Salmon Salar, Kåre Breiflabb
og Hr. Flekksteinbit er blant de gode
hjelperne de har møtt på underveis.
Etter at aksjonen er over munner det
ut i en storstilt fest i fiskelandsbyen Octopus.

Dag Kajander og Morten Faldaas synger og forteller.
Musikken er ved Dag Kajander.

Også sendt i 1995.