Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. juni 1999 kl 21.40 Mayday! Mayday!: Forsvunnet på havet

Mayday! Mayday!: Forsvunnet på havet (t)


NRK1 tirsdag 8. juni kl 21.40
Mayday! Mayday! (2:4) Forsvunnet på havet

Søkelyset på \"Estonia\"- katastrofen

Den britiske serien \"Mayday! Mayday!, som retter søkelyset mot skipskatasrofer, fortsetter i kveld med fokus på den verste ulykken i nyere tid, \"Estonia\"-forliset.
Hva som egentlig skjedde den stormfulle høstnatten ute i Østersjøen den 28. september 1994, da 850 mennesker mistet livet, vil trolig forbli et mysterium.
Sluttrapporten fra den internasjonale havarikommisjonen ble sett på som kontroversiell og inneholdt en rekke uklarheter. Rapporten fritar det svensk-estiske rederiet, myndighetene i Sverige og Estland og besetningen for ansvar. Skylden legges på det tyske Meyer-verftet som bygde \"Estonia\" i 1980. - Svak låsemekanisme i baugporten og kraftige bølger forårsaket katastrofen, slår rapporten fast.

Fraskriver seg ansvar
Verftet fraskriver seg ansvaret for katastrofen og understreker at skipet var riktig bygd da det forlot verftet i 1989, men at vedlikeholdet senere ble forsømt .
Den hardeste kritikken kommer fra et ekspertteam hentet inn av de tyske skipsbyggerne. Ekspertene påpeker at \"Estonia\" på ulykkestidspunktet var i en så dårlig forfatning at skipet ikke skulle ha vært i trafikk. Kritikken reiste viktige spørsmål omkring hele lisenssystemet og driften av store passasjerferger.
Den svenske passasjeren Mikael Oun ble vekket i lugaren klokka ett om natta ved at skipet krenget 45 grader. Han klarte raskt å komme seg opp på dekket, før båten krenget mer og mer mot styrbord og til slutt gikk rundt. Mikael klatret opp på kjølen, hvor han forsøkte å tilkalle hjelp fra andre båter i farvannet ved å blinke med kamerablitzen.
Omlag 400 av passasjerene ble kastet ut i det iskalde vannet. En av dem som klarte å komme seg ombord i en livbåt, var landskapsarkitekten Paul Barney. Sammen med 13 andre tilbragte han natten i en båt som var halvfull med vann. Ved morgengry var bare seks av dem fremdeles i live.
Tre uker etter ulykken erklærte myndighetene i Sverige, Finland og Estland \"Estonia\" som en \"nasjonal grav\" som ikke måtte bli rørt. En isbryter har vært stasjonert over vraket i over to år for å hindre at uvedkommende kommer til. \"Estonia\" vil forbli de omkomnes gravkammer på havbunnen.

NRK1 tirsdag kl 21.40

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Kveldens dokumentar fokuserer på den største skipskatastrofen i Europa, \"Estonia\"- forliset i 1994.
Sluttrapporten fra den internasjonale havarikommisjonen slår fast at svak låsemekanisme i baugporten og kraftige bølger forårsaket \"Estonia\"-katastrofen.

Britisk dokumentarserie i fire deler
Regi: Jonathan Jones
For mer informasjon: Gunilla Gaarder. Faktaavdelingen, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123