Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 22. november 1999 kl 19.35 Innblikk: Hvis livsveven rakner

Innblikk: Hvis livsveven rakner


NRK2 mandag 22. november kl 19.35
Innblikk (7:11): Hvis livsveven rakner

Utarming av regnskogen truer livet

I kveld er det Arild Hagen som inviterer til en samtale i Universitetsbiblioteket i Oslo. Sammen med biologiprofessor Dag O. Hessen vil han forsøke å belyse hva som skjer hvis livsveven rakner.
Vår planet med livet i all sin mangfold er unik i solsystemet. På Jorden er regnskogen det ypperste uttrykk for liv. I regnskogen har man den mest innholdsrike naturtypen som finnes på planeten. Her finnes flere millioner uoppdagede arter. Samtidig er over halvparten av den tropiske regnskogen fjernet i løpet av de siste tiårene. Vi har faktisk fjernet det rikeste vi har av livsmangfold eller biodiversitet, fastslår Arild Hagen.
- Vi vet ikke hva vi mister, men det er et alvorlig tap å miste så stor del av livet på planeten. Regnskogen er et skattkammer for medisiner og genetiske ressurser i et omfang vi ikke kan forestille oss. Her ligger uante muligheter for menneskeheten, sier Hagen som mener at ved inngangen til et nytt årtusen kan denne utarmingen av selve livet true hele menneskeheten på lang sikt.
Hvor alvorlig er det at vi fjerner regnskogen så raskt med alt sitt innhold av liv? Kan inngrepene i naturen føre til at selve livsveven rakner? Og hvilke konsekvenser får det for oss hvis det skjer?
Kveldens \"Innblikk\" prøver å belyse vår plass på Jorden i en større sammenheng - som en del livsveven. Vil vi mennesker kunne stoppe denne brannen som raser videre i livets bibliotek?
Programmet drøfter også problemstillinger fra dokumentarserien \"Det tredje årtusen - til livets pris\".
Om serien
NRK2 startet 11. oktober en stor samtaleserie i 12 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
Rammen rundt det hele er Universitetsbiblioteket i Oslo, og en del av grunnlaget for samtalene er en kronikk som blir lagt ut på Internett.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder. Disse kan variere fra skolepolitikk, litteratur og genforskning til teknologi og miljøpolitikk, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal, som understreker at det ikke er lagt opp til noen \"krangleform\" på samtalene.
Programledere i høst er i tillegg til Oltedal, Christian Borch, Tomm Kristiansen, Arild Hagen, Gunnar Grøndahl og Guro Tarjem. Christian Borch legger ikke skjul på at han er svært begeistret for serien. - I vår tabloidverden taes det ikke hensyn til at den reflekterte seer ønsker å være med på et resonnement som fullføres til bunns. \"Innblikk\" gjenreiser utvilsomt den reflekterte samtaleformen i fjernsynet, fastslår han.

NRK1 mandag kl 19.35

Bilde
Programleder Arild Hagen (t.v.) vil sammen med biologiprofessor Dag O. Hessen forsøke å belyse hva som skjer hvis livsveven rakner. (Foto: Knut Falc Scanpix).

Egenprodusert samtaleserie i 11 deler
Redaktør: Audgunn Oltedal
Programleder i kveld: Arild Hagen
Prosjektleder: Gerd Inger Polden
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123