Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. oktober 2002 kl 20.25 Brennpunkt: Brennpunkt: Profesjonelle svikarar ?

Sidebytte fra fagforeningsledere

Jan Kåre Pedersen pleide å slåss for arbeidsplassene – nå er han selv konsernsjef. (Foto: NRK)
Jan Kåre Pedersen pleide å slåss for arbeidsplassene – nå er han selv konsernsjef. (Foto: NRK)
Makt og penger lokker fagforeningsledere over på arbeidsgivernes side. Brennpunkt ser på hvordan stadig flere tillitsvalgte i fagforeningene ender opp som godt betalte tjenere for arbeidsgiverne.

- Tidligere sloss jeg for arbeidsplassene. Nå har jeg eiere som stiller krav til meg for å tjene mest mulig, sier konsernsjef i Bravida, Jan Kåre Pedersen. Før var han telemontør og klubbleder – nå er han konsernsjef med ansvar for 13 000 ansatte og med en inntekt på seks millioner kroner i året.

Hvem tjener på dette?
Direktøren i NHO, Finn Bergesen jr., mener det er en vinn-vinn-situasjon. Han mener tiden med klassemotsetninger i Norge er over, og at både bedriftene og samfunnet tjener på at tillitsvalgte går over i arbeidsgivernes tjeneste.

Ikke alle er enige med ham. Rolf Utgaard, mangeårig tillitsvalgt i Kværner, mener at det er klare motsetninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det svekker fagforeningene at så mange tillitsvalgte blir lokket over til den andre siden av bordet, der de kan bruke kunnskapen om de ansatte mot dem, er hans mening.

”Profesjonelle svikere?” setter et kritisk søkelys på en rekke tidligere fagforeningsledere som bytter side, blant annet tidligere leder i LO Stat og Ap-statsråd Terje Moe Gustavsen, som i dag er rådgiver i arbeidsgiverorganisasjonen for offentlige virksomheter, NAVO. I ”Brennpunkt” i kveld sier han at han ble lei av fagforeningsarbeid. Er det ikke lenger idealisme som driver fagforeningsfolket, spør Brennpunkt. Og hva med lojaliteten?

Egenprodusert dokumentarprogram
Programansvarlig: Geir Rommetveit
Redaktør: Per Anders Johansen
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96