Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 20. august 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Den ville laksen

Laksens liv på nært hold

Laksen i sitt rette element (Foto: Gunnar O. Nilsen)
Laksen i sitt rette element (Foto: Gunnar O. Nilsen)
Ekteparet Unni og Gunnar O. Nilsen har filmet Atlanterhavslaksen i norske elver gjennom flere år. I kveld får vi se resultatet i ”Ut i naturen”. Filmen gir oss helt ny kunnskap om laksen.

I kjelleren til ekteparet ble det konstruert flere avanserte kamerarigger og styringssystemer som tålte de tøffe forholdene under vann i elvas ville stryk og fosser. Filmen som ble til, gir oss en helt ny viten og unike opptak av Atlanterhavslaksen, denne fargerike fisken som har vært viktig for oss nordmenn gjennom årtusener.

Strabasiøst liv
Vi følger laksen fra den etter tre års vandring i havet vender tilbake til den elva den kom fra for selv å gyte. Vandringen innover i landet kan gå over flere hundre kilometer. Vi blir med gjennom den strabasiøse turen opp elva, i kampen for å sikre seg den beste gyteplassen og i kampen om den beste hunnen. For her, som så ofte ellers i dyreverdenen, er det hannene som må kjempe om hunnens gunst.

Under den rolige vannflaten foregår en intens konkurranse mellom individer med ulike genetiske egenskaper. Vi får ta del i alle detaljene av strategier, kurtise og slåssing. Etter hvert blir det tydelig at her er det ikke snakk om en elv befolket med fisk, men individer med personlighet.

Lakseyngel på nært hold
I tillegg kommer vi lakseyngelen på nært hold, helt fra gytestadiet og gjennom hele vinteren, på vei ut av lakserognet, gjennom det sårbare plommesekk-stadiet og de første tre leveårene i elva. Etter å ha utviklet seg til smolt tar de endelig beslutningen om å snu og følge elva med strømmen til det åpne havet.

Laksen som dyreart er svært gammel. Og gjennom årtusener har den vært viktig for oss nordmenn. Gjennom denne filmen får vi muligheten til å lære denne fargerike fisken bedre å kjenne, og få bedre forståelse for hvordan livet i våre nærmere 700 lakseelver fortoner seg.

Egenprodusert naturprogram
Programansvarlig Unni og Gunnar O. Nilsen
Redaksjonsleder Ut i naturen: Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1 Laksen i sitt rette element (Foto: Gunnar O. Nilsen)
2 Gyting (Foto: Gunnar O. Nilsen)
3 Lakseyngel (Foto: Gunnar O. Nilsen)