Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 20. juni 2002 kl 22.30 Dok22 (r): Kampen om klimaet

Oppsiktsvekkende teori

Solforskeren Henriks Svensmark ser ned på skyene fra vulkanen Teide på Tenerife. (Foto: Lars Mortensen TV-
 Production).
Solforskeren Henriks Svensmark ser ned på skyene fra vulkanen Teide på Tenerife. (Foto: Lars Mortensen TV- Production).
I kveldens dokumentar blir det reist alvorlig tvil om hvorvidt menneskets utslipp av CO2 er den viktigste forklaringen på jordens klimaendringer. Den danske solforskeren Henrik Svensmark og hans forskerteam står bak en oppsiktsvekkende teori om at det er kosmisk stråling, forårsaket av bevegelser på solen, som gir klimaskiftninger på jorden og ikke den såkalte drivhus-effekten.

Den danske dokumentarfilmen etterprøver Svensmarks kontroversielle teori, og vi møter en rekke tilhengere både av solteorien og drivhusteorien. Vi får også se nye og fantastiske nærbilder av solen.

Solteori
- Det er kosmisk stråling fra universet som er med på å danne skyene i vår atmosfære. Variasjonene på solen regulerer mengden av kosmisk stråling. Ved kraftige solvinder blåses den kosmiske strålingen vekk fra jorden, og det dannes færre skyer. Dermed blir jorden varmere. Færre skyer betyr mindre avkjøling av jorden og dermed høyere temperaturer. Og slik har solen faktisk alltid regulert klimaet, sier den unge danske forskeren Henrik Svensmark, som får stadig større oppslutning blant ansette vitenskapsfolk verden over. Noen av dem møter vi i kveldens dokumentarfilm.

Henrik Svensmark jobber til daglig ved Dansk Rumforsknings Institutt. Han og forskerteamet har brukt seks år på å utvikle denne alternative forklaringen på klimaforandringene på jorden.

- Våre utslipp av CO2 får skylden for de siste oversvømmelser i England og andre naturkatastrofer verden over. Påstandene bygger på den såkalte drivhusteorien, som ennå ikke er bevist. Men vi kan fortsatt kjøre bil uten å ha dårlig samvittighet overfor jordens klima. For våre utslipp av kulldioksyd i atmosfæren er ikke skurken bak jordens oppvarming. Solen betyr mer for jordens klimaforandringer enn drivhusgassene, sier Svensmark som er på kollisjonskurs med politikere og forskere bak drivhusteorien.

Han mener at skremmebildet om en truende naturkatastrofe bygger på mangelfulle klimamodeller. Solens mulige rolle i jordens stigende temperaturer er slett ikke tatt med. Dessuten mener han at det er høyst tvilsomt at jorden overhodet er blitt varmere.

Stadig varmere>
Svensmark solteori slår beina under den siste rapporten fra verdens ledende forskere på klimaspørsmål som ble lang fram i Shanghai 22. januar 2001. Der ble det slått fast at forrige århundre var det varmeste på 1000 år, og at de neste hundre årene blir enda varmere. Verdens ledende forskere på klimaspørsmål mener de siste årenes forskning bare forsterker det man tidligere har slått fast, at den globale oppvarmingen og dermed klimaendringer må tilskrives menneskenes utslipp av klimagasser.

Dansk dokumentar ved Lars Mortensen TV-Production i samarbeid med La sept ARTE, VRT, NRK og DR1
Regi: Lars Mortensen
Kontaktperson, ekstern info: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53

Bilder
1. Den danske solforskeren Henrik Svensmark og hans forskerteam står bak en oppsiktsvekkende teori om at det er kosmisk stråling, forårsaket av bevegelser på solen, som gir klimaskiftninger på jorden, og ikke den såkalte drivhuseffekten. (Foto: Lars Mortensen TV-Production)
2. Solforskeren Henriks Svensmark ser ned på skyene fra vulkanen Teide på Tenerife. (Foto: Lars Mortensen TV-
Production).