Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 9. oktober 2002 kl 21.30 Faktor: Sel til besvær

Trøblete selbestand

Stig Wallerheim har tatt en sel – endelig (Foto: NRK)
Stig Wallerheim har tatt en sel – endelig (Foto: NRK)
Kystselbestanden øker, og seljakt skal hindre at antall sel blir for stort. Selene er riktignok søte, men de gir fiskenæringen store problemer når de blir for mange. Mange steder har smitte fra sel gjort torsken uspiselig. ”Faktor” har vært med Stig Wallerheim og hans jaktlag til yttersiden av Senja på seljakt.

Selbestanden har de siste årene økt langs hele norskekysten. I enkelte områder som på Vestlandet og i Nord-Norge har antall kystsel økt så kraftig at det skaper problemer både for yrkesfiskere og fritidsfiskere. I områder der seltallet øker sterkt, påvirker dette livet i havet – og særlig torsken får gjennomgå.

Torsk i fare
På selens meny står fisk, ofte torsk, og fiskeuttaket selen gjør i et område kan bli stort og en konkurrent til tradisjonelt fiske. Det største problemet er likevel at selen er vertsdyr for kveis, en mark som smitter til bunnfisk, først og fremst torsk. Kveis gjør torsken uegnet som menneskemat og dette er et økende problem fra Lindesnes til Varanger.

Bergsfjorden på yttersiden av Senja er et godt eksempel på et stykke av norskekysten der nærmest all torsk er infisert av kveis. I dag er kvotejakt på sel tillatt, men små kvoter og begrenset interesse for seljakt gjør sitt til at problemet ikke blir løst.

Egenprodusert dokumentar
Prosjektleder: Bård Gudmund Hansen
Programskaper: Viggo Brox
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96