Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 20. september 2001 kl 19.30 Schrödingers katt

Blir fjellet skogkledd?

Er fjellheimen vår i ferd med å bli skogkledd? Forskere undersøker nå fire utvalgte fjelltopper på Dovrefjell, og hensikten er å se om vegetasjonen kryper oppover på grunn av global oppvarming.

Dette er en del av det internasjonale prosjektet Gloria Europe. I prosjektet skal forskere måle temperatur, vekstsesong og vegetasjonsutvikling på i alt 72 fjellopper i 12 land, fra Sierra Nevada i Spania i vest til Ural i Russland i øst, fra Kreta i sør til Dovrefjell i nord.

I Alpene i Østerrike har forskerne alt funnet bevis. Der har man presise mål fra 80 år tilbake, og man kan slå fast at vegetasjonen har krøpet flere titalls meter oppover samtidig med at temperaturen har steget. Kanskje er det samme i ferd med å skje her til lands. Om så er tilfelle, er det enda et alvorlig tegn på at klimaet vårt er i endring, og at en global oppvarming kan få følger for hele økosystemet på jorda.

Forskerne har valgt fjelltopper som målsteder fordi det på slike karrige steder er lett å observere endringer i vegetasjonen.

Jon Hagen står for reportasjen fra Dovrefjell.

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Jorunn Voll
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36