Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 7. oktober 2007 kl 17.30 Åpen himmel: Familiegudstjeneste fra Elverhøy kirke i Tromsø

Elverhøy i familiens tegn

Familiegudstjeneste fra Elverhøy kirke i Tromsø

Liturg er kapellan Inger Hvindenbråten. Ellers medvirker kantor Bengt Norbakken (som nå er flyttet til Gand menighet i Sandnes) og Elverhøy barnekor.

Nypresten
Inger Hvindenbråten (40) er den nyeste presten i Elverhøy. Hun er vokst opp på Gjøvik ved Mjøsa. Det var jobben som døveprest som første gang brakte henne til Tromsø.

Før hun bestemte seg for å bli prest, jobbet hun noen år i skole og barnehage. På fritida var hun aktiv i KFUK-KFUM, i TEN-sing og klubb i Ynglingen. Etter hvert bestemte hun seg å jobbe med organisasjon og kirke på heltid. Det førte henne tilbake til studentliv og teologi. Hun ble ordinert som prest for snart 7 år siden.

Gammel kirke
Den er Tromsøs eldste kirke og bygd første gang i 1803. Det er en såkalt korskirke. Etter flere reguleringer av grensene for prestegjeldene i Tromsø ble kirka flyttet hele tre ganger. Og etter den siste flyttingen i 1975 havnet kirka til slutt der den nå ligger.

Den har en del gammelt inventar, bl. a. en 300 år gammel altertavle - fra 1689.

Altertavla har tre malerier. Og de tre motivene er Jesu fødsel, nattverden og gravleggingen.

I perioden 1714 til 1818 fikk kirka fem lysekroner - fra 6 til 18 armer. Og av inventaret ellers finner vi en madonnafigur fra 1200-tallet - og er fra Lübeck. Den er laget 500-600 år før senromantikken.