Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 5. februar 2006 kl 17.30 Åpen himmel: Gudsteneste frå Vangskyrkja på Voss

Vangskyrkja på Voss

Kapellan Ivar Molde (foto: NRK Hordaland)
Kapellan Ivar Molde (foto: NRK Hordaland)
Fire søndager vinteren 2006 er Vangskyrkja på Voss stedet for "Åpen himmel" på NRK1. En enestående innsats fra mange gode krefter i lokalmiljøet var med på å få dette til.

TV-gudstjenestene i Åpen himmel tas opp av og for NRK - som oftest 3 – 4 stykker i løpet av to dager eller kvelder midt i uken. Da er det ikke alltid like lett å samle en stor menighet, men knapt har NRKs Bergensteam sett så full kirke på en hverdag midt i uken. Her stilte folk virkelig opp.

De ansatte i kirken knyttet også til seg gode musikalske krefter til å være med. Du får møte Berit Opheim, Steinar Rygg, Margit Mørkve Botterill, Voss og omland kantori, sangelever fra Voss Kulturskule og Refleks Ten Sing. Kantor Lars Ragnvaldsen har det musikalske ansvaret for alle gudstjenestene. Ellers møter vi etterhvert i gudstjenestene prost Knut A. Knudsen, res kap Ivar Molde, ungdomsdiakon Astri Sudmann, og kapellan Andreas Vassal.

Vangskyrkja på Voss
Kyrkja står etter all sansynlighet på samme grunn som det stod et gudehov i førkristen tid. I 1277 stod steinkirken ferdig og den ble viet til Sakt Mikael. Kirken er bygget i tidlig gotisk stil - bare så vidt tilspisset - og er en av de eldste gotiske landskirkene i Norge.

Ifølge kirkens egen brosjyre er det ikke så mye igjen av interiøret fra den katolske tiden. Bortsett fra selve kirken er det bare steinalteret og predellaen (foten under altertavlen) som er fra tiden før reformasjonen.

Glassmaleriene i koret og tårnfoten fikk kirken så sent som i 1923 og i år 2000 fikk kirken et etterlengtet nytt og flott orgel.

De fire gudstjenestene
Åpen himmel: Gudstjeneste fra Vangskyrkja på Voss søndag 22. januar 2005 kl 1730 på NRK1:
I Vossebygda lever folkemusikktradisjonene og sangere og spelemenn har en naturlig plass i kirken. Gudstjenesten er ved prost Knut A. Knudsen, med sang av Berit Opheim og med Steinar Rygg på hardingfele. Kantor er Lars Ragnvaldsen.

Åpen himmel: Gudstjeneste fra Vangskyrkja på Voss søndag 5. februar kl 1730 på NRK1:
Tema for gudstjenesten er gudsordet, liv og vekst. Ved kapellan Ivar Molde, kantor Lars Ragnvaldsen og Voss og omland kantori.

Åpen himmel: Barnegudstjeneste fra Vangskyrkja på Voss søndag 26. februar kl 1730 på NRK1:
Prosesjon og dåpspåminning hører med når barna i menigheten på Voss lager gudstjeneste og ungdomsdiakon Astri Sudmann gjør bibelhistorien om Moses levende med sin fortelling. Med prost Knut A. Knudsen, kantor Lars Ragnvaldsen og sangelever fra Voss Kulturskule.

Åpen himmel: Ungdomsgudstjeneste fra Vangkskyrkja på Voss søndag 5. mars kl 1730 på NRK1:
Om å våge velge å vise hvem en er - ikke bare sterk og vellykket, men også sårbar. Ved kapellan Charles Andreas Vassal og med Refleks Ten Sing. Kantor er Lars Ragnvaldsen.

Egenprodusert dokumentar fra NRK Program Riks, Bergen (2006)
Kontaktperson: Helge Gudmundsen, tlf. 73 88 18 15