Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 20. august 2000 kl 16.10 I tidens strøm - Áigi rávnnjes: Papirulvene

I tidens strøm - ?igi rávnnjes: Papirulv

NRK1 søndag 20. august kl 16.10
I tidens strøm - ?igi rávnnjes (1:3)

En reise i tiden gjennom Sameland

I årene 1973-75 reiste et svensk tv-team ledet av Boris Ersson rundt på Nordkalotten og filmet tv-serien \"Samene - ett folk i flere land\". Denne serien var et av de første, store tv-forsøkene på å vise samene som ett folk med lik historie, kultur og rettigheter. Serien fikk stor oppmerksomhet den gang og ble vist i elleve land. Nå, 25 år senere, kommer oppfølgeren.

Gjennom årene har Boris Ersson beholdt kontakten med de samiske miljøene som han skildret i den første serien. Som radioreporter, filmskaper og forfatter har han nesten hvert år på et eller annet vis skildret samiske forhold.

Tiden som hovedperson
I den nye tv-serien \"I tidens strøm - ?iggi rávnnjes\" er det tiden som er hovedpersonen. Hver av de tre episodene innledes av Åsa Simma, som leser sitt eget dikt der hun beskriver tiden som en elv som strømmer gjennom våre liv. Det finnes ikke annet å gjøre enn å følge med i tidens strøm....

Tv-serien for 25 år siden var et forsøk på å beskrive et folk, å sette den samiske nasjonen på kartet. I den nye tv-serien har Boris Ersson vært mer personlig. Han har besøkt noen av de familiene han lærte å kjenne og som gjennom årene er blitt hans venner. Det blir en reise i tiden gjennom Sameland og personlige besøk hos noen familier.

Episode 1: \"Papirulvene\"
Mikkel og Marit Eira, deres barn og barnebarn er en reindriftsfamilie i Finnmark. Boris Ersson traff dem første gangen våren 1975 da Mikkel og Marit lastet tømmer på sleder i Lappoluobbal for å bygge et vinterhus ved finskegrensen i deres vinterbeiteland. De ble venner, og Boris fulgte dem med reinraiden til vinterlandet.

Mikkel og Marit er en av de siste samefamiliene som lever på gammelt sett. De bor langt borte fra veier, nær reinflokken og den naturen som er grunnlaget for den samiske kulturen.
De flytter med raiden, bereder skinn og syr nesten alle klærne selv. De snakker samisk til daglig og joiker til arbeidet og i stille stunder.

De siste årene har familien Eira hatt meget store problemer på grunn av en konflikt om deres sommerbeiteland på Beskades. I programmet joiker Mikkel \"Bábergumpet - papirulvene\", som truer deres reiner og familiens liv. Papirulvene går på to ben og vifter med sine papirer. Men de er like farlige som de firbeinte ulvene...

NRK1 søndag kl 16.10
Blir også sendt lørdag 26. august

Svensk dokumentarserie
Ved Boris Ersson
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (helene.amlie@nrk.no)