Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 28. juni 2003 kl 22.00 Fakta på lørdag: På lufta med David Attenborough

Attenborough feires av BBC

En ung David Attenborough på et av sine første Afrika-oppdrag, i en myr et sted i Sierra Leone, med BBCs første batteridrevne lydbåndopptager over skulderen, for å gjøre opptak av froskenes sang! (©David Attenborough)
En ung David Attenborough på et av sine første Afrika-oppdrag, i en myr et sted i Sierra Leone, med BBCs første batteridrevne lydbåndopptager over skulderen, for å gjøre opptak av froskenes sang! (©David Attenborough)
Få programskapere er mer populære enn Sir David Attenborough (78). På NRK1 er han for tiden aktuell med serien "Pattedyrenes verden". I kveld følger Michael Palins portrettprogram i anledning hans 50 år "on the air" på BBC.

- Julaften er det forferdelig kjedelig og ensomt! svarte David Attenborough på spørsmål fra NRK om hvordan det hadde vært å lage naturprogram fra Antarktis. Det er nå 20 år siden, og selv har Attenborough aldri sluttet å holde sine mange millioner seere med selskap.

All ensomhet i Antarktis til tross – "Livet på Jorda" ("Life on Earth"), "Status Jorden" ("State of the Planet"), "Pattedyrenes verden" ("The Life of Mammals") og utallige andre spektakulære natur- og dyreserier har ynglet fram i Attenboroughs fotefar. Året etter suksessen med "Den levende planeten" ("The Living Planet") (1984), ble han adlet for sine mange tjenester for fedrelandet.

Karisma og tv-historie
David Attenborough har utvilsomt karisma – av et spesielt slag. Han er seernes fortrolige og alle synes de kjenner ham. En nådegave, og vel noe av forklaringen på at det går an å være på topp i 50 år i det krevende mediet fjernsyn.

Da Attenborough begynte i BBC i 1952, med innpass via et forlagshus og hovedfag fra Cambridge, befant BBC TV seg ennå i steinalderen og hadde bare noen få tusen seere. Alt dette – hele fjernsynets uttrykk – skulle han bli med på å forandre i tiden som fulgte.

På let i zoologien
Sin første serie, "Zoo Quest", lanserte Attenborough i 1954. Den gikk i ti år.

Både som den første kanalsjef for BBC-2, og senere som BBC TVs programdirektør gjennom fem år, var Attenborough en pådriver bak kjempesuksesser som "Forsyte-sagaen" ("The Forsyte Saga") og Kenneth Clarks "Vår sivilisasjon" ("Civilisation").

Uforglemmelige øyeblikk
I 1973 var David Attenborough tilbake i den rollen vi forbinder ham mest med, programskaperens. Han sto fram som krumtappen i BBC Natural History Units mest ambisiøse programprosjekter. De ble alle realisert med strålende resultater.

Kveldens program viser arkivmateriale med noen av hans mest uforglemmelige tv-øyeblikk. Og vi møter ham i samtale med Michael Palin, som også intervjuer noen av Attenboroughs nærmeste samarbeidspartnere gjennom et halvt hundre år i fjernsynets tjeneste.

Innkjøpt program fra BBC Worldwide
Original tittel: Life On Air
Programleder: Michael Palin
Produksjon: BBC
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57