Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 20. april 1999 kl 20.30 Brennpunkt: Før bombene falt

Brennpunkt: Før bombene falt (t)

NRK1 tirsdag 20. april kl 20.30
Brennpunkt: Før bombene falt

Håpet om dialog brast

Kveldens Brennpunkt fokuserer på bakgrunnen for motsetningene mellom serbere og albanere i Kosovo. Nansenskolen og Fredforskningsinstituttet, PRIO har i over to år forsøk å bygge opp en dialogbevegelse mellom serbere og albanere. Arbeidet var i ferd med å gi resultater, men NATOs bombing og serbiske myndigheters etniske rensing har satt prosessen mange år tilbake.
Knappe to uker før NATO startet å bombe i Jugoslavia, møttes 22 serbiske og albanske ungdommer i Herzeg Novi i Montenegro, for å prøve å skape et håp om en politisk løsning på konflikten. Et diskriminerende apartheid systemet har ført til at ingen av dem tidligere har møtt hverandre for å snakke om de vanskelige forholdene i landet.
De rolige omgivelsene i Montenegro til tross, mistroen og uenigheten var stor mellom de unge albanerne og serberne. Men så var heller ikke enighet målet med møtet. I tre dager ledet Steinar Bryn fra Nansenskolen på Lillehammer og Dan Smith fra Fredsforskningsinstittutet i Oslo, PRIO, samtalene. Håpet som ble tent i løpet av disse dagene ble brutalt mørklagt da krigen startet litt over en uke etter.
Dialog
- Dialog er ikke med på skape harmoni, og vi er nødt til å starte der konflikten er. En av grunnene til at forhandlinger bryter sammen er at man forsøker å glatte over konfliktene, mitt argument er at dialog gir mulighet til å se hvor vi står i det øyeblikket vi starter, sier Steinar Bryn.
Dokumentaren forteller mest om bakgrunnen for motsetningene mellom serberne og albanerne i Kosovo. Men den viser også at med stor uenighet, er det overraskende mange synspunkter de kan enes om.
Mange spør seg om NATOs bombeaksjoner for alltid har ødelagt mulighetene til å presse igjennom en dialog mellom albanere og serbere i Kosovo, og knust \"våre\" ungdommenes drøm om fred?
- Kosovo er ikke et område hvor dialogen slo feil, Kosovo er et område hvor dialogen aldri har blitt prøvd, fastslår Steinar Bryn.
Dokumentaren er produsert av Medieoperatørene i samarbeid med NRK Brennpunkt.
Regien er ved Jon Haukeland.
NRK1 tirsdag kl 20.30

Produsert av Medieoperatørene i samarbeid med NRK Brennpunkt
Regi: Jon Haukeland
Brennpunktredaksjonen: 23049000, e- post: brennpunkt@nrk.no
Pressekontakt i Fjernsynets inforamsjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123
Hjemmeside: www.nrk.no/brennpunkt