Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 1. oktober 2002 kl 20.25 Brennpunkt: Brennpunkt Konkursrytternes paradis.

Norge, et paradis for konkusryttere

Leder i Økokrims konkursavsnitt, Håvard Holm, er enig i at konkurssaker ofte havner nederst i bunken. (Foto: NRK)
Leder i Økokrims konkursavsnitt, Håvard Holm, er enig i at konkurssaker ofte havner nederst i bunken. (Foto: NRK)
I kveld går ”Brennpunkt” den økonomiske kriminaliteten og politiets unnfallenhet i sømmene. Politiet lar grove økonomiske forbrytelser ligge, og lar dermed Norge bli et paradis for konkursryttere.

Et av eksemplene ”Brennpunkt” viser er hvordan selskap blir tappet for millioner av kroner i raskt tempo. Til tross for at bostyrerne selv kan dokumentere dette i anmeldelsen, gjør politiet som regel lite eller ingenting.

Flere av advokatene vi møter i programmet sier at de har mistet motivasjonen for å jobbe mot slik kriminalitet. I enkelte tilfeller viser politiet så liten vilje til å etterforske saken, at bostyrerne mottar brev om henleggelse samtidig med bekreftelsen på at anmeldelsen er registrert hos politiet.

Førsteadvokat Håvard Holm, som er lederen for Økokrims konkursavsnitt, sier seg enig med bostyrerne. Det ser ut til at konkurssaker har en tendens til å havne nederst i bunken.

Norske politikere, politisjefer og statsråder har gang på gang hevdet at konkurssaker og økonomiske forbrytelser skal prioriteres. I ”Brennpunkt” møter vi en annen virkelighet.

Egenprodusert dokumentarprogram
Programansvarlig: Renie Thorleifson, tlf 22 56 87 38
Redaktør: Per Anders Johansen
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96