Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 6. juli 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Harstad kirke, Troms

Egede-jubileum i Harstad

Gudstjeneste fra Harstad kirke, Troms.
8. s. e. pinse: Matt. 10, 28-31.

Biskopen på Grøndland, Sofie Petersen, preker.
Liturger er fung. prost Hilde Fylling, sokneprest Carl-Ove Fæster og kapellan Trond Roland.
Kantor Wolfgang Schmitt spiller orgel.

Norsk salmebok: 529. 274. 223. 423. 537.

Harstad kammerkor – dir. Wolfgang Schmitt.
Hans Egede-koret - dir. Mario Santocono.
Musikere fra Divisjonsmusikken deltar også.

Salmene er: Om alle mine lemmer, Himlens konge vil vi prise, Kjærlighet er lysets kilde, Jesus, det eneste, helligste, reneste og Guds kirkes grunnvoll ene.

Gudstjenesten markerer at det 250 år siden Grønlands apostel, Hans Egede, døde. Dronning Sonja blir til stede under gudstjenesten.

Hør gudstjenesten fra Harstad 06.07.08

Avduker ny statue
Innbyggerne i Harstad gleder seg til begivenheten og syns det er kjempestas at dronningen kommer. Vi må sørge for at hele byen stiller i festskrud, sier ordfører Helge Eriksen.

– En ny statue av Hans Egede er bestilt og lovet ferdig til dagen. Det er en selvfølge at avdukingen blir dronningens oppgave. Nå skal vi bare diskutere hvor vi skal plassere den. Det blir noe lenger oppi skråninga, men han skal fremdeles skue ut over havet, sier sokneprest Carl-Ove Fæster.

Om kirken
Harstad kirke ligger sentralt på en høyde litt vest for sentrum. Kirkas plassering gjør at klokketårnet er godt synlig og utgjør et viktig landskapsmerke i byen. Tegnet av Jan Inge Hovig.

Harstad kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1958. Kirken ligger sentralt plassert få hundre meter vest for sentrum, like ved Harstad Stadion. Kirketårnet utgjør et godt synlig bymerke.

Byggverket er i betong og har 500 plasser.

Første arbeidskirke
Kirka er en av de første arbeidskirker oppført i Norge med inneholdende menighetssal, kjøkken og kirkestue.

Det trekantformede altertavlemaleriet viser Jesus som holder Bergprekenen, og misjonæren Hans Egede som taler for mennesker på Grønland.

Kirka har to glassmalerier utført av Jardar Lunde, et bakerst i kirkeskipet og et på nordsiden av koret. De heter "Den treenige Gud" og "Guds 7-foldige nåde".

Fra flere kilder.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Harstad 06.07.08