Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 13. juli 2007 kl 19.30 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Indre Fure på Stadlandet

Marit og Kjell Fure er to av sju fastboende i Indre Fure på Stadlandet (Foto: Tor Sivertstøl, NRK)
Marit og Kjell Fure er to av sju fastboende i Indre Fure på Stadlandet (Foto: Tor Sivertstøl, NRK)
Stadlandet, halvøya som overmodig skyter seg ut i det fresende, farefulle Stadhavet, er et av de mest værharde landskapene folk bor i her til lands. Her raser stormene, her bryter de store bølgene, her har folk nok med å klore seg fast – som postmannen Kjell Fure og kona Marit.

Indre Fure er en liten grend, et tun på sørsiden av Stadlandet. Riktignok ligger husene mer i ly enn i mange av de andre havgrendene her ute, men bakkene er brattere og jorda mer tungdrevet enn noe annet sted. Dessuten hadde folk bare en stige i en stupbratt rasfarlig fjellside å gå på når de skulle hjemmefra hvis havet var for urolig.

Posten skal fram
Like fullt, folket på Indre Fure vil bli værende. Sju mennesker er de, fordelt på fire hus. De fleste har nådd pensjonsalderen, men et par er fortsatt yrkesaktive og har sine strie tørner nærmest daglig.

Kjell Fure er postmann på Stadlandet. Han har opplevd at bølgene har slått over veien foran bilen, han har stått innesperret mellom to skred uten å kunne varsle noen og senest siste vinteren vasset han over rasene som stengte veien, med postsekken på ryggen. For posten skal fram. Kjell Fure er en av dem som fremdeles setter sin ære i å leve etter det gamle mottoet.

Når liene grønnes…
Kona Marit har arbeidet sitt i en helseinstitusjon i nabobygda, og må også dra den farlige veien i allslags vær. Før kjørte hun skoleruta, og mer enn en gang var det på hengende håret de kom fra det med livet i behold. Men når liene grønnes som hager, fins det ikke noe vakrere sted.

– Om jeg ville ha bodd her om jeg skulle starte på nytt? Postmannen drar på det. Så ser han på kona, og setter opp sitt bredeste smil. – Å, jau, om ho Marit ville så…

Programmet er sendt tidligere.

Dokumentar fra NRK Møre og Romsdal
Programleder/ansvarlig: Oddgeir Bruaset, tlf: 97 69 81 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no