Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 19. februar 2008 kl 20.10 Dokumentar: Keiser Hirohito

Hirohito aldri stilt til ansvar

Keiser Hirohito av Japan satt på tronen i 63 år. Oppgjøret etter den andre verdenskrig og keiserens framtreden i saken (bildet) blir framstilt i dramatisert form i en BBC-dokumentar. (Foto: BBC)
Keiser Hirohito av Japan satt på tronen i 63 år. Oppgjøret etter den andre verdenskrig og keiserens framtreden i saken (bildet) blir framstilt i dramatisert form i en BBC-dokumentar. (Foto: BBC)
Keiser Hirohito satt på tronen i 63 år, og hadde ved sin død i 1989 fortsatt ry som en av Japans ekstreme krigsherrer. Et forventet rettsoppgjør med keiseren etter tapet i den andre verdenskrig ble forpurret av den amerikanske aktor i samarbeid med folk innen den japanske elite.

Den andre verdenskrig var omsider ferdig utkjempet, og Japan var kommet under amerikansk kontroll. Både krigene mot kineserne i Mandsjuria og mot de allierte ble ført i keiserens navn.
Mange så fram til at keiser Hirohito skulle bli stilt for retten for krigsforbrytelsene som var begått mens hans satt ved makten.

Noen rettssak fant aldri sted, og i denne BBC-dokumentaren undersøkes i detalj hvorfor keiseren aldri ble stilt til ansvar. Hvor troverdig var keiser Hirohitos svar på anklagene? Hans korte erklæring av 18. mars 1946 lyder: "Jeg var utnevnt keiser ifølge grunnloven, under en konstitusjonelt innsatt regjering, og dermed var jeg praktisk talt et maktesløst gissel."


Den 2. september 1945 overga Japan seg offisielt, og den amerikanske general MacArthur gikk inn som de alliertes kommandør under okkupasjonen av Japan 1945 – 51. Han sto også for demobiliseringen av Japans militære styrker og oppgjøret med japanske militarister (rettssaken mot og henrettelsen av general Tojo).

Men keiseren selv ble ikke stilt for retten. Dokumentaren inneholder vitnemål fra nøkkelvitner til keiserens framtredener i saken, hans erklæringer blir framstilt i dramatisert form og familiemedlemmer av keiser Hirohitos tidligere soldater blir intervjuet.

Britisk dokumentar (2005)
Originaltittel: Emperor Hirohito
Produsert av: BBC Worldwide
Produsert av: Steinar Dahl tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no