Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 3. februar 2008 kl 17.30 Åpen himmel: Kveldsmesse i Tøyenkirken i Oslo

Gud er kjærlighet

Tøyenkirken (foto: NRK / Marion Klaseie).
Tøyenkirken (foto: NRK / Marion Klaseie).
Temaet står skrevet over inngangsdøren ute på gata.

Medvirkende:
Carl Petter Opsahl (foto: NRK / Marion Klaseie).
Carl Petter Opsahl (foto: NRK / Marion Klaseie).
Kari Veiteberg, prest
Carl Petter Opsahl, predikant

Tøyen Trio ved
Carl Petter Opsahl, klarinett
Magnus Larsen, bass
Andreas Utnem, piano

Ellers deltar frivillige, bl. a. diakon og tekstleser

Om kirken
Kari Veiteberg (foto: NRK / Marion Klaseie).
Kari Veiteberg (foto: NRK / Marion Klaseie).
Vi går bortover Herslebsgata i Nedre Tøyen Grønland Oslo.
Vis av vis de tidligere "Gråbeingårdene" fra Oskar Braatens romaner ser vi konturene av Tøyenkirken som sannsynligvis er Norges første "arbeidskirke".

Kirken ble innviet 17.mars 1907 og reist av Christiania indremisjon som kirkelige nærmiljøsenter i et byområde preget av store sosiale utfordringer.

I mange år var kirken del av småkirkebevegelsen i Oslo, og ble igjen overtatt at Kirkens Bymisjon i 1989.

Kveldsmessene i Tøyenkirken
Inni Tøyenkirken (foto: NRK / Marion Klaseie).
Inni Tøyenkirken (foto: NRK / Marion Klaseie).
For Kirkens Bymisjon er det et mål å være tilstede blant mennesker på en måte som viser Guds nærvær og kjærlighet.
Vår kirkelige virksomhet vil alltid være uløselig knyttet det diakonale oppdrag om nestekjærlighet i handling overfor alle mennesker uansett livssituasjon. Vi siterer gjerne Frans av Assisis ord: "Vi skal forkynne evangeliet - om nødvendig med ord."

Altertavlen i tøyenkirken (foto: NRK / Marion Klaseie).
Altertavlen i tøyenkirken (foto: NRK / Marion Klaseie).
For mange er ikke den lokale menigheten alltid et naturlig tilholdssted. Kirkens Bymisjon vil være en grensesprengende kirke. Vi vil være tilstede med kirkens ord og sakramenter der ingen andre er det, og der det vanlige menighetslivet sjelden når fram.

Kirkens Bymisjon er kirke på gata med gudstjenester og samtale, i hospitser, fengsler og institusjoner. I våre virksomheter er det stille rom, som alltid er åpne for lystenning og ettertanke.

Hverdagsmenigheten i Tøyenkirken samles til suppe og gudstjeneste hver onsdag. Her møtes en stor og sammensatt gruppe mennesker til kveldsmesse og lystenning, et alternativ til den vanlige høymessen.

Åpen Himmel 3. februar - NRK1 kl. 17:30.
Trygve Seim (foto: Nrk / Marion Klaseie).
Trygve Seim (foto: Nrk / Marion Klaseie).

Jorunn Askerød og Carl Petter Opsahl (foto: NRK / Marion Klaseie).
Jorunn Askerød og Carl Petter Opsahl (foto: NRK / Marion Klaseie).