Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. februar 2008 kl 19.55 Berulfsens pengebinge: Sikkert som banken

Penger er bare papir

Torkjell Berulfsen. (Foto: Sigurd Fandango)
Torkjell Berulfsen. (Foto: Sigurd Fandango)
Når vi snakker om penger, handler det på mange måter om å gå fra det tungvinte til det effektive byttemiddel.

Metaller, våpen, skinn og buskap tjente som varebyttemiddel og penger i tusenvis av år, men etter hvert som samfunnet utviklet seg, vokste det frem krav om mer effektive byttemidler: først mynt, så papirpenger, videre plastpenger og derfra til dagens elektroniske signaler og banker. Dette er en reise som har tatt ca 2500 år.

Bank på torget
Berulfsen har tatt deler av denne reisen. Han kommer blant annet til Venezia, der italienske bankierer i sin tid satte opp sine benker eller bord, derav ordet bank. De drev vekslings- og utlånskontor midt på torget, og gikk det galt med virksomheten, ble bordet knekt i to, derav ordet bankerott.

"Jeg har sittet på en øde øy og undret meg; hva er forskjellen på en tusenkroners seddel og en blank A4-side? Det er jo bare papir begge deler," sier Torkjell Berulfsen i denne episoden. Penger er bare av verdi når de kan byttes med andre mennesker. Penger er bare biter av papir og har i seg selv ingen verdi. Det må andre faktorer til.

Om serien
Med utgangspunkt i Torkjell Berulfsens slentrende, informative og assosiative stil inviteres seerne til en reise i pengenes historie - fra enkle byttemidler som stein og kakaobønner til dagens "virtuelle" nettpenger på plastkort. Berulfsen skal vise at penger alltid - også i dag - angår absolutt alle og styrer våre liv. Visste du at regjeringer har drevet med falskmyntneri? Og at en svensk 10-daler fra 1644 veide 19,7 kg?

Serien deles opp i temaer som skatt, krakk, makt, børs, gambling og byttemiddel - for å nevne noen. Historiske fakta parallellføres med dagens situasjon, gjenkjennbar og lett forståelig for seeren. Som i foregående serier vil det bli brukt ironiske, humoristiske rekonstruksjoner, og vi vil reise jorda rundt for å sette begrepet penger i et bredest og mest mulig allmennmenneskelig perspektiv.

Førsteamanuensis Svein H Gullbekk ved Kulturhistorisk museum ved UiO er seriens medforfatter og medvirker gjennom hele serien.

Underholdningsserie i 8 deler
Produsert for NRK av Nordisk Film (2007)
Prosjektleder: Hanne Hopland
Manus og regi: Pål Sommer-Erichson
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen, tlf: 911 64 716 / 23 04 40 79
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
Blir også sendt onsdag 6. februar på NRK2