Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 27. april 2006 kl 19.30 Schrödingers katt

Organer redder liv

Rundt 250 000 nordmenn lider av diabetes. Norske forskere er i front i arbeidet med å utvikle behandlingsmåter som kan gi type 1-diabetikere et nytt liv.

Rikshospitalet utfører nå de første transplantasjonene av insulinproduserende celler til diabetikere, og dette er første skritt på veien til full helbredelse av denne sykdommen. Ennå er det imidlertid bare de hardest rammede som får denne behandlingen.

I dag er man avhengig av organer, bukspyttkjertel, fra døde personer, men i framtida kommer man antakelig til å basere behandlingen på stamceller eller på insulinproduserende celler fra dyr (xenotransplantasjon).

Om Schrödingers katt
Det populærvitenskapelige programmet ledes av Eivind Grimsby Haarr.

Redaksjonen i Schrödingers katt har vunnet flere priser for sin formidling av nyheter fra forskning og vitenskap.

Egenproduksjon fra Program riks, Tyholt
Programleder: Eivind Grimsby Harr
Prosjektleder: Eiliv Flakne, mobil 95066585 Presse: Erik Bull, mobil 99599760

TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900 (mail: info@nrk.no)