Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 12. april 2010 kl 22.30 Hjernevask

Menneskerasen


Forskning på forskjeller mellom folkegrupper blir lett et kontroversielt tema, og ordet "rase" er omdiskutert i seg selv. I det nest siste programmet av "Hjernevask" spør Harald Eia om hvordan forskjeller avles. Er det arv og miljø?

Alle mennesker er i slekt, og selv om vi varierer i hud- og hårfarge, mener forskere i dag at mennesker er 99,5 % genetisk like. Samtidig er forskjellen mellom mennesker og sjimpanser heller ikke så stor – vi er 98,5 % like.

Kan den halve prosentforskjellen mellom menneskene stå for større forskjeller enn vi tror? Er det gjennomsnittsforskjeller i intelligens mellom folkegrupper? Hvem er i så fall de smarteste? Og er dette egentlig ønskelig komme til bunns i?

I dette programmet medvirker blant andre forskerne Dag Undlien, Charles Murray, Richard Nisbett, Richard Lynn og Gregory Cochran, og Knut Olav Åmås (Aftenposten), Trond Thorbjørnsen (SOS-rasisme) og Cathrine Sandnes (Samtiden).

Om serien
Komikeren Harald Eia børster støv av sosiologiutdannelsen og relanserer seg selv som seriøs forskningsjournalist. Det er tid for hjernevask.

Er vi født sånn eller blitt sånn? Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør? I syv programmer tar Harald Eia opp populærvitenskapelige spørsmål om arv og miljø. Er det genetikk eller oppdragelse som gjør at vi blir som vi blir?

Harald Eia er mest kjent for å lage tull på tv, men har alltid hatt en forskerspire i seg. I programserien "Hjernevask" gjenopptar Eia forskerdrømmen, og er ikke redd for å stille de kontroversielle spørsmålene. Han lar de fremste ekspertene på ulike områder brake sammen om blant annet seksualitet, rase, vold og likestilling. De lærde strides, men er de forskjellige forskningsmiljøene preget av forutinntatte holdninger?


Egenprodusert populærvitenskapsprogram i syv deler om biologi og samfunn
Ved Ole-Martin Ihle og Harald Eia
Prosjektleder: Eirik Ingstad Sandberg, Charlo Halvorsen
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen , tlf 91164716
TV-seere bes kontakte Publikumssevice, tlf 815 65 900