Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 tirsdag 1. januar 2013 kl 11.03 Nyttårsgudstjeneste fra Oslo domkirke

Nyttårsgudstjeneste fra Oslo domkirke

1.nyttårsdag.
Domprost Olav Dag hauge.