Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 22. april 2007 kl 20.00 Helleristerne

Greske funn i Sverige?

Mystiske menneskefigurer og fantastiske skip ble risset inn i stein for over 3 000 år siden. I dag kobler forskerne motivene til bronsealderens religioner i Middelhavet. (Foto: Carl Douglas/SVT)
Mystiske menneskefigurer og fantastiske skip ble risset inn i stein for over 3 000 år siden. I dag kobler forskerne motivene til bronsealderens religioner i Middelhavet. (Foto: Carl Douglas/SVT)
Helt siden man begynte å studere den nordiske bronsealderen, har de ulike funnene gitt forskerne mye hodebry. Nå peker nye funn mot at Sverige kan ha hatt greske handelsposter.

Hvordan kan man ellers forklare at nordiske innbyggere, som for 3 500 år siden var et lite folk i utkanten av Europa, har like flotte bronsegjenstander og gravmonumenter som høykulturene rundt Middelhavet?

Professor Kristian Kristiansen i Göteborg er Nordens fremste ekspert på bronsealderen.

- Den sørskandinaviske bronsealderen er nærmest uforklarlig, mener han. – Bronsealderen når sin topp mellom 1 500 og 800 før Kristus, og overgår det meste i Europa. Det er den rikeste perioden på funn, kunsthåndverk, kreativitet og kunstneriske uttrykk. Det er bare i Hellas man kan finne noe tilsvarende.

Handelsvarer
Nye funn tyder på at bronsealderen i Sverige er resultatet av at greske og italienske handelsmenn slo seg ned i Skandinavia for å eksportere rav til Middelhavet. Dermed er det mulig at de vakre bronsevåpnene, smykkene og skjoldene som man tidligere har trodd ble laget av det nordiske folket, egentlig er varer de har handlet til seg i bytte med rav, pels og slaver. Og jo mer forskerne graver i denne mystiske kulturen, jo mindre nordisk blir den…

Om serien
Tre søndager blir vi med tilbake til steinalderen og bronsealderen i Norden, og vi ser nærmere på de enorme steinmonumentene vi finner mange steder. Vi blir med når forskere rekonstruerer gravkamre, boplasser, våpen og helleristninger.

Overalt i det nordiske landskapet fins etterlevninger fra våre forfedre. Et av disse merkene er helleristninger, som viser deres tanker og forteller hva som betydde aller mest i deres verden. De siste årene har det blitt forsket mye på hva disse bildene forteller oss, de kan nemlig avsløre kontakt med fremmede kulturer og nye tolkninger av vår fortid.

Svensk dokumentarserie i tre deler (2003)
Originaltittel: Stenristarna: Bronsålderns gåta
Produsert av Agaton film/SVT vetenskap
Pressekontakt:Eirin Grytbakk , tlf 23 04 86 96/995 39 252
TV-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900
info@nrk.no