Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 4. desember 2006 kl 21.30 Dok1: Jenta fra Oz

Kamp for et verdig liv

Vi følger Christina fra hun er baby fram til hun fyller ti år. (Foto: Kaasa film)
Vi følger Christina fra hun er baby fram til hun fyller ti år. (Foto: Kaasa film)
Å få et barn skaper glede og forventning om en lykkelig tilværelse – vanligvis. Dokumentarfilmen "Jenta fra Oz" handler om en liten, norsk familie som går i oppløsning i kampen for å gi sin datter, Christina, en verdig barndom og et normalt liv.

Filmregissør og Christinas onkel, Pål Winsents, har fulgt familiens vanskelige situasjon gjennom ti år. Fra Christina ni måneder gammel ligger urørlig i en pappkasse på gulvet, til hun feirer tiårsdagen sin uten venner, mens hun nynner bursdagssangen om og om igjen.

Utredningen stanser uten diagnose
For May-liss og Gisle snur gleden til fortvilelse når de oppdager at lille Christina ikke utvikler seg som andre barn. I en alder av to år kan hun verken gå eller snakke. På helsestasjonen mener de det er foreldrene det er noe galt med som ikke stimulerer datteren nok. For May-liss og Gisle begynner nå et liv med utallige utredninger i forsøket på å finne en diagnose til Christina. Uten diagnose følger ikke ekspertene opp hennes videre utvikling, og det blir vanskelig å få hjelp fra det offentlige.

Etter mange års kamp med det byråkratiske helsevesenet svinner håpet for May-liss og Gisle om at datteren deres kan få den hjelpen som trengs for at hun skal kunne fungere optimalt. Kampen tærer på kreftene. May-liss og Gisle skiller seg, og for Christina blir en splittet familie nok en utfordring å hanskes med.

Skal integreres
For hver dag som går, nærmer Christina seg skolestart. I kommunen hennes finnes det ingen valgmuligheter, og det betyr at hun skal integreres på den lokale skolen. Foreldrene frykter at Christina vil bli isolert, uten evne til å hevde seg verken faglig eller sosialt. De ønsker i stedet at hun skal få utvikle seg sammen med likesinnede i en spesialenhet, men HVPU-reformens krav om at alle skal integreres på fellesskolen setter en effektiv stopper for det. Nok en kamp med det offentlige står for tur.

For Christina blir møtet med det norske samfunnet et brutalt møte med enhetsidealet: Alle er vi like.

Innkjøpt dokumentar fra Kaasa film (2006)
Regi: Pål Winsents
Produsent: Eirik Kaasa Eliassen
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96, 995 39 252
Tv-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900