Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 31. mai 1999 kl 20.05 Hitler: Utpresseren

Hitler: Utpresseren (ttv)

NRK1 mandag 31.mai kl 20.05
Hitler (4:6) Utpresseren

Utpresseren Hitler

Ble verdenskrigen utløst som logisk konsekvens av Hitlers kyniske spill med andre lands defensive ledere? Dette spørsmålet stilles i kveldens dokumentar på NRK1, fjerde del av den tyske biografiske Hitlerserien.
Helt frem til midten av 1930-årene fremsto Hitler som en fredens talsmann. Det var slett ikke alle som forstod at scenen var i ferd med å bli overtatt av en livsfarlig bløffmaker. Han hadde såvisst ingen imperialistiske ambisjoner. Man måtte bare sørge for å få Versailletraktatens ydmykende erstatningskrav annullert, så skulle alt bli fryd og gammen i Europa.
Men den gang ei. Allerede i 1937 kom krigsklørne til syne. Til en engere krets sympatisører erklærte han da: - Bare rå makt kan løse det tyske problem!
Planene for utvidelse av det tyske livsrom var da under utarbeidelse. Hitler forstod tidlig at han ved hjelp av krigstrusler kunne få Europas ledere til å gå med på det meste. Alle fryktet en gjentakelse av 1. verdenskrig. Freden måtte sikres for enhver pris.
Denne situasjonen ga naturligvis Hitler de beste pressmidler av verden. Bit for bit flyttet han sine brikker frem i et dødelig strategisk spill.
I 1935 brøt han Versailletraktaten, året etter lot han mot alle avtaler tre bataljoner marsjere inn i det demilitariserte Rhinland. I 1938 tvang han Østerrikes kansler Schuschnigg til å gå av samtidig som han innlemmet Østerrike i det store tyske hjemlandet.

Om serien
I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om Hitler. Han må være historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. Allikevel har ikke Hitler vært gjenstand for full tv-belysning før nå.
Det er åpningen av hemmeligholdte arkiver som har gjort det mulig å skape et Hitler-portrett med nytt innhold. Dessuten har historikerne i dag fått såpass avstand til Hitlers nazitid at de kan studere Hitler og hans samtid med kjøligere klarsyn enn før.
Ikke dermed sagt at man har funnet noen forsonende karaktertrekk ved denne folkeforfører, utpresser, samvittighetsløse hærfører og gudsjammerlig kjedelige privatmann.
Mye av filmstoffet omkring Hitler ble produsert for propagandaformål. Dette løgnaktige stoffet blir i serien stilt opp mot innslag som forteller den tragiske og smertefulle sannhet.

NRK1 mandag kl 20.05

Tysk dokumentarserie
Produksjon: ZDF
Originaltittel: Hitler
Pressekontakt: Fjernsynets informasjonsavdeling