Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 16. mai 2011 kl 21.30 Norge i krig - oppdrag Afghanistan

Norske styrker under angrep


Under et oppdrag i fjellene blir soldatene i Task Unit angrepet av Taliban, og det blir dramatisk når de må skyte seg ut av situasjonen.

Toppsjefen for de allierte soldatene kommer på besøk til leiren. Han blir møtt av svært misfornøyde afghanske allierte, som mener de ikke får nok støtte i krigen mot Taliban.

Vi følger også oberst Rune Solberg og Task Unit-soldatene Sigve Digernes og Steve Hansen under en operasjon for å lokke Taliban i en felle.

Redaktøren i det nye mannebladet "Alfa" kommer til Camp Meymaneh, han ønsker seg fine bilder og oppslag som kan vekke oppmerksomhet i Norge. Ganske riktig blir det voldsom respons der hjemme…

Om serien
Gjennom et halvt år har journalister fra NRK fulgt norske soldater i Afghanistan. Målet har vært å gi et så realistisk bilde som mulig av forsvarets krevende oppdrag.

Dette er den første store tv-satsingen i Norge med ambisjon om en sammenhengende og bred fortelling om den norske innsatsen i Afghanistan. Serien bygger på tett tilstedeværelse med soldater og offiserer i deres hverdag i lengre perioder i Faryab området, og kommer tett på hovedkarakterene, herunder sjefen for PRT 15, deres arbeidsbetingelser, opplevelser og erfaringer.

Norske seere får også møte Afghanske sivile samarbeidspartnere samt militære ledere og innbyggere i Faryab-provinsen. Serien gir et interessant bilde av utfordringene som ligger i Norges og Natos oppdrag.

Egenprodusert dokumentareserie fra 2010/2011
Prosjektleder: Olav Njaastad
Hovedproducer: Klaus Erik Okstad
Pressekontakt: Jade Josefine Nordahl, 924 03 873 / 23 04 45 76
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, 815 65 900