Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 9. desember 2001 kl 19.45 Det gåtefulle Kina: Sommerfuglen og keiserriket

En tråd av silke

Sommerfuglen og keiserriket For å få silketråden til å løsne, legges silkekokongene i varmt vann.
 kilometer ubrutt silketråd. Silke har hatt enorm betydning for oppbygningen av det kinesiske keiserriket (Foto: Arild Hagen)
Sommerfuglen og keiserriket For å få silketråden til å løsne, legges silkekokongene i varmt vann. kilometer ubrutt silketråd. Silke har hatt enorm betydning for oppbygningen av det kinesiske keiserriket (Foto: Arild Hagen)
Kina har tradisjonelt vært innhyllet i et hemmelighetens slør. Vår forståelse av det mektige ”Midtens rike” er i stor grad preget av politiske vurderinger. I denne dokumentarserien i fem deler går vi bak storpolitikken, mytene og forestillingene, langt utenfor allfarvei, og ser på det nære samspillet mellom natur, folkeliv og kulturhistorie.

Det går en tråd av silke gjennom hele Kinas historie, og det er derfor silke blir et naturlig tema i første del av denne serien som har tittelen ”Sommerfuglen og keiserriket”. Senere skal vi se hvordan drager lever videre i Kina i mer enn én forstand, hvordan lotus-planten er selve symbolet på kinesisk dyd, hvorfor kinesiske hjerter er fylt av bambus og hva som er Himmelhatt-fjellets fantastiske hemmelighet.

Sommerfuglen og keiserriket
Silken er på mange måter ryggraden i kinesisk kultur fra gammelt av. Så verdifull var silken at det var dødsstraff for å røpe hemmeligheten for verden utenfor. Bak hemmeligheten skjulte det seg et insekt, en sommerfugl, som har bidratt sterkt til utviklingen av et stort og mektig rike.

Silke - produktet fra ett enkelt insekt
Ifølge legenden var det den kinesiske dronningen, Si-Ling, som ved en tilfeldighet oppdaget silke i år 2640 f.Kr. Det er larven til en sommerfugl, silkespinneren, som lager en kokong av silke når den er klar til å forpuppe seg og gjennomgå forvandlingen. Larven spiser bladene av morbærtreet, og det var da Si-Ling drakk te under et morbærtre at hun gjorde oppdagelsen. En kokong hadde falt opp i tekoppen, og da hun skulle ta den ut, hadde silketråden løst seg i det varme vannet.

Menneskelivets silketråder - silkens betydning i kinesisk kulturhistorie
Silkens enorme betydning i Kina kan man ane ut fra de hundrevis av ordtegn som inneholder tegnet for silketråd. Det dreier seg først og fremst om en lang rekke ord som uttrykker forbindelser, sammenhenger og relasjoner mellom mennesker. Renningen i de store vevstolene som er brukt langt tilbake i tiden i Kina består av tusenvis av tråder, som styres av en medhjelper sittende oppe på toppen av vevstolen. For veveren og medhjelperne er de tusentalls trådene gjenstand for konsentrert oppmerksomhet. Trådene i veven er som tråder i livsveven, og som forbindelseslinjer i tiden.

Silkeveien - verdenshistoriens mest kjente handelsrute
Langs den over 6000 kilometer lange Silkeveien ble varer og tjenester, erfaringer og tradisjoner, ideer og religioner utvekslet mellom ulike sivilisasjoner gjennom hundrevis av år. Først på 500-tallet greide to persiske munker, på oppdrag fra keiser Justinian I, å smugle egg av silkespinneren og frø av morbærtreet ut av Kina i sine hule pilegrimsstaver.

Fra silkevev til internett
I begynnelsen av forrige århundre begynte man å ta i bruk hullkort i Frankrike for å styre silketrådene i vevstolen. I USA ble bruken av slike punch cards videreutviklet av oppfinneren Herman Hollerith til en hullkort-tabulator som ble tatt i bruk med stor suksess ved folketellingen i USA i 1890. Senere solgte Hollerith sitt firma til et større selskap som i 1924 fikk navnet International Business Machines - bedre kjent som IBM.

Dermed var forbindelseslinjen trukket fra en gammel kinesisk hemmelighet, som fikk stor betydning i verdenshistorien, til dagens høyteknologi. En forbindelseslinje gjennom 5000 år, fra den fine veven i silkekokongen, som omslutter larvens underlige forvandling, til det verdensomspennende Internett. Bak det hele står ett enkelt insekt - silkespinneren Bombyx mori.

Egenprodusert dokumentarserie
Regi: Arild Hagen og Arnfinn Christensen
Prosjektleder: Arild Hagen
Pressekontakt: Elisabeth Burø, tlf: 23049841, mob: 93046697


Bilder


Sommerfuglen og keiserriket For å få silketråden til å løsne, legges silkekokongene i varmt vann.
I en enkelt kokong er det ca. 1 kilometer ubrutt silketråd. Silke har hatt enorm betydning for oppbygningen av det kinesiske keiserriket (Foto: Arild Hagen)

2)
Gjennom årtusener har avanserte vevstoler vært i bruk i Kina. Denne vevstolen har 12000 tråder i renningen (Foto: Arild Hagen)

3)
7000 terrakottasoldater i full størrelse vokter gravstedet til “den første keiser”,
Qin Shi Huang, som samlet Kina til et stort og mektig rike på 200-tallet før vår tidsregning
(Foto: Arild Hagen)

4)
Kunstferdig vevd silkestoff med blomstermotiv (Foto: Arild Hagen)

5)
Larvene til silkespinneren, en sommerfugl, er opphavet til silken. Silkekokongen er et beskyttende hylster de utvokste larvene spinner før forvandlingen (Foto: Arild Hagen)

6)
Etterat silkedyrkerne har valgt ut fine fargevarianter av silke gjennom tusenvis av år, finnes kokonger i ulike farger - fra gråhvitt til grønt, rosa eller gult, som her. Bare et lite utvalg kokonger får utvikle seg fram til voksne sommerfugler for å sikre gode stamdyr til videre avl (Foto: Arild Hagen)