Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 5. november 2010 kl 21.45 Renessansen

Thomas Kingos vei mot toppen


Det handler om gull og glitter, tykke englebarn og snirkler og border. I dag ligner mye av kunsten kitsch, men på 1600-tallet kom det rett fra hjertet.

Renessansen var dramatikk og store armbevegelser! Etter renessansetiden dukker barokken opp innen i kunsten, og samtidig biter eneveldetiden seg fast i Europa. Rundt om ved hoffene sitter solkongene og stråler om kapp – det er ikke grenser for ekstravaganse.

Kongene tar makten. Paradoksalt nok får også vanlige borgere stadig bedre muligheter for å klatre opp på rangstigen og skaffe seg formuer og innflytelse. Presten og dikteren Thomas Kingo er en av dem som tar turen fra bunnen og til toppen.

Om serien
Dette er en fortelling om renessansen, et kapittel i Europas historie der dørene mot nye verdener ble slått opp. Renessansens genier skapte en ny forståelse av verden og av mennesket. I seks programmer viser denne serien hvordan dette utfoldet seg i Danmark, og hvordan danskenes liv ble påvirket av nye tanker og ideer som oppstod flere hundre kilometer unna.

Det hele starter i Italia på 13-1400-tallet; noen begynner å tvile på at det kun er Gud som bestemmer over stort og smått, og nysgjerrigheten vinner. Plutselig settes spørsmålstegn ved alle sannheter menneskene har tatt for gitt i hundrevis av år, og en ny bevegelse sprer seg over hele Europa.

Dansk produksjon fra 2009
Originaltittel: Renassancen
Produsert av: Danmarks Radio / Nordisk samproduksjon
Regi: Liv Thomsen
Pressekontakt:Jade Josefine Nordahl , 92 40 38 73
TV-seere kan henvendes seg til Publikumsservice, 815 65 900
Publikumssevice