Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 21. mars 1999 kl 20.30 Profil: Friedrich Nietzsche - Hinsides godt og ondt

Profil: Friedrich Nietzsche - Hinsides g

NRK2 søndag 21. mars kl 20.30
Profil: Friedrich Nietzsche - Hinsides godt og ondt

Filosofer som har preget vår tid

I tre programmer presenterer NRK2 tre filosofer som har preget dette hundreårets tenkning: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre. Det første er et portrett av Nietzsche og hans tanker.
Friedrich Wilhelm Nietzsche ble født i 1844 og døde i 1900. Hans lære fikk stor betydning - ikke minst under nasjonalsosialismen i Tyskland.
I 1889 ble Nietzsche sinnssyk og tilbrakte resten av sitt liv i morens og søsterens, Elizabeth Föster-Nietzsches, varetekt og pleie i Naumburg og Weimar.
Programmet undersøker hvordan hans etterlatte skrifter ble utnyttet og mistolket av søsteren Elizabeth og brukt til nazipropaganda.

Den kristne slavemoral
Han er en av Europas mest markante og omstridte filosofer, og hans tanker har fått forskjellige, til dels motstridende tolkninger.
Det sies at Nietzsche gjennomlevde tre perioder i sitt filosofiske liv, og det er den tredje som inneholder de mest originale tankene og hans mest kjente skrifter: \"Also sprach Zarathustra\" og \"Jenseits von Gut und Böse\" og det ufullførte \"Der Wille zur Macht\".
Han avviser foraktelig den gjengse moral, og gir ordene \"godt\" og \"ondt\" nytt innhold. Den kristne moral er en slavemoral med sin betoning av ydmykhet, medlidenhet og kjærlighet. I dens sted vil Nietzsche ha en herremoral som passer til den nye mennesketypen han profeterer: overmennesket.

\"Gud er død\"
I overmennesket, som ikke undertrykker, men disiplinerer og nyttiggjør seg sin affektive energi, har viljen til makt nådd et punkt som er \"hinsides godt og ondt\". \"Gud er død\", forkynner Nietzsche, og hevder at ikke bare har kristendommen mistet sin troverdighet, men den europeiske sivilisasjons høyeste verdier må omvurderes.
Kristendom, humanisme, demokrati, sosialisme, kvinnesak og pasifisme er alle uttrykk for korrupsjon og forfall.

NRK2 søndag kl 20.30

RM Associates London
Ved Simon Chu, Jeff Morgan og Louise Wardle

Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

\0\0\0