Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 1. februar 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 tirsdag 1. februar kl 19.30
Schrödingers katt

Fører kloring av drikkevannet til misdannelser hos nyfødte?

En ny norsk undersøkelse foretatt av Statens institutt for folkehelse, viser at det fødes flere barn med misdannelser der vannet er kloret enn der det ikke er det. I kommuner som tilsetter klor, og som har mye nedbrutt plantemateriale, humus, blir 15 prosent flere født med misdannelser enn i nesten klorfrie kommuner med lite planterester.

I \"Schrödingers katt\" i kveld møter to av forskerne bak undersøkelsen. De understreker at tallene er lave, og at de ikke kan si noe sikkert om sammenhengen før de får studert hva de gravide faktisk drikker. En slikt studie er allerede satt i gang i Hordaland. Men forskerne legger ikke skjul på at funnene overrasker dem. Det ser faktisk ut til at avfallsrester fra planter i kombinasjon med klor kan overføres til morkaken og dermed skade fosteret, særlig i urinveiene.

I dag drikker 60 prosent av Norges befolkning drikkevann som er tilsatt klor.

Reporter er Lars O. Skjønberg.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Egenprodusert fra Forskningsredaksjonen, NRK Sør- Trøndelag
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123