Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 12. desember 2008 kl 21.35 Historien om Norge: Den store omvelteren

Mannen som vakte Norge

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) skapte en revolusjon i norsk kristenliv.
Hans Nielsen Hauge (1771-1824) skapte en revolusjon i norsk kristenliv.
En varm vårdag i 1796 gikk 25-åringen Hans Nielsen Hauge på åkeren hjemme i Rolvsøy og pløyde. Da fikk han en sterk åndelig opplevelse av å være fylt av Guds kjærlighet. Vekkelsen innebar en ny tidsregning i hans liv, og skulle komme til å gripe sterkt inn i samfunnsutviklingen i Norge.

De neste årene reiste Hans Nielsen Hauge rundt i hele Norge, og en vekkelsesvind feide over landet. Over alt samlet folk seg til møter for å høre ham forkynne, og bøkene hans fikk en vid utbredelse. Hauge var også et stort forretningstalent og ble en foregangsmann når det gjaldt handel og industri i landet vårt.

Refset presteskapet
Hans Nielsen Hauge snakket bøndenes eget språk. Men han var hard i sin kritikk av både av presteskapet og verdsligheten. Mens hans tilhengerskare vokste til en folkebevegelse, kom han stadig sterkere i konflikt med autoritetene.

Flere ganger ble han arrestert for overtredelse av Konventikkelplakaten av 1741, som forbød lekmenn å arrangere religiøse møter uten sogneprestens samtykke. Også løsgjengerloven ble brukt mot Hauge og hans omreisende medhjelpere. I en periode på hele ti år satt Hauge fengslet uten dom.

Kvinner med innflytelse
Et spesielt trekk ved Hauges bevegelse var at kvinnene hadde langt høyere status enn det som var tilfellet i samfunnet ellers. Han var ikke nådig mot dem som mente at kvinner skulle tie i forsamlinger. Mange kvinnelige haugianere hadde framtredende posisjoner i bevegelsen.

I en tid da det var uvanlig for kvinner å reise, spesielt alene, var flere av Hauges kvinnelige predikanter på vekkelsesferd landet rundt. En av de første var 17 år gamle Randi Hevle fra Oppdal, som nektet å bøye seg da hun ble irettesatt av sognepresten i bygda.

Om serien
Med seertall på 716.000 på det meste, slo den populærhistoriske serien "Historien om Norge" svært godt an blant kunnskapshungrige nordmenn da den ble sendt sist.

Karsten Alnæs har selv skrevet manus til serien basert på sitt eget fembindsverk, og han opptrer som programleder og forteller. Intensjonen har vært å ta seere i alle aldrer med på en lærerik og spennende reise i vår egen historie.

Som i bøkene er historien i utpreget grad sett nedenfra, fra vanlige menneskers ståsted, men vi møter også historisk kjente skikkelser.

Alnæs’ tekster er bildelagt gjennom dramatiseringer, visuelle effekter og opptak med forfatteren på historiske steder over hele landet.

Populærhistorisk serie basert på Karsten Alnæs’ bøker
Serie 2, episode 6 av 8
Produksjon: Rubicon TV i samarbeid med NRK Kulturavdelingen
Manusforfatter og programleder: Karsten Alnæs
Regissør/produsent: Mark Åkerblom
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51, 95 10 02 99


LENKER
  • Les mer 
  • Forfatterside på nrk.no