Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 22. desember 2004 kl 19.55 Mellom nytelse og smerte: Framtid

Hva venter oss?

Ekspertene, fra venstre: Biolog Inger Nordal, lege Preben Aavitsland og lege Morten Rostrup. (Foto: Truels Zeiner-Henriksen)
Ekspertene, fra venstre: Biolog Inger Nordal, lege Preben Aavitsland og lege Morten Rostrup. (Foto: Truels Zeiner-Henriksen)
Med mindre vi roter det skikkelig til skal mennesker leve på Jorden i lang tid fremover. Men hvilke utfordringer står vi overfor? Hvilke trusler må vi være forberedt på, og hva kan vi gjøre for å være best mulig rustet?

Vi er kommet til siste program i helse- og livsstilsserien Mellom nytelse og smerte, og hva er vel mer naturlig enn å avslutte med å skue litt fremover? Hvilke helsemessige utfordringer står vi overfor i fremtiden?

Vi er nå drøye seks milliarder mennesker på jorden. Om 50 år er vi ni milliarder. Er befolkningsøkningen den største trusselen mot menneskeheten, finnes det nok ressurser til å brødfø alle? Eller hva med sykdommer som aids, som øker eksplosivt i Afrika? Vil naturkatastrofer øke i antall og intensitet? Og hva med epidemier?

Ekspertene spår
Programleder Kari Slaatsveen utfordrer tre fagfolk til å komme med sin spådom om hva som blir den største trusselen mot vår helse i årene som kommer. De tre er lege Morten Rostrup, biolog Inger Nordal og lege Preben Aavitsland.

Om serien
Genetisk sett er vi så godt som identisk med steinaldermennesket, men livsbetingelsene er totalt forskjellige noe som stiller oss overfor store utfordringer. Fedme, rusproblemer, stress og mangel på mosjon preger det moderne samfunnet. I fem programmer inviterer Kari Slaatsveen tre eksperter til å komme med sine forslag til løsninger på noen av de problemene vi står overfor.

Egenprodusert dokumentarserie fra NRK Fakta (2004)
Programleder: Kari Slaatsveen
Prosjektleder: Truels Zeiner-Henriksen
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup, tlf 23 04 98 41/92 01 55 79,