Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 23. oktober 2006 kl 22.00 Dok1: Dok1: Et lite mirakel

Nyfødtsykepleiens yttergrenser

En britisk undersøkelse om barn født før 26. svangerskapsmåned presenteres i en BBC-dokumentar. (Foto: BBC)
En britisk undersøkelse om barn født før 26. svangerskapsmåned presenteres i en BBC-dokumentar. (Foto: BBC)
Mirakelbarn kaller britene de ekstremt tidlig fødte som likevel klarer seg. En undersøkelse i Storbritannia av barn som er født før 26. svangerskapsuke, reiser en rekke spørsmål om målsettingen med intensivpleie innen nyfødtsykepleien.

Er det legenes plikt å redde liv samme hva, eller plikter de først og fremst å ta seg av dem som har en fair sjanse til å få et fullverdig liv? Undersøkelsen av tidligfødte født før 26. svangerskapsuke er den største noen gang i Storbritannia. Den viser at denne gruppen barn rammes av lærevansker og/eller nedsatt syn og hørsel.

Studien viser også at avgjørelsene som fødselslegene tar i løpet av de første minuttene i den nyfødtes liv, er helt avgjørende for hvordan barnet klarer seg senere i livet.

Oppfølging
Undersøkelsen som ligger til grunn for BBC-dokumentaren, viser også hvordan denne gruppen barn utvikler seg senere i livet. Vi møter noen av dem igjen ved seksårsalder, og får vite hvor mange som er upåvirket av å være altfor tidlig født og hvor mange som har fysiske handikap eller lærevansker.

Etiske dilemma
Noen av foreldrene innrømmer i dag at de skulle ønske de ikke hadde oppmuntret legene til å "gjøre alt" for å redde det for tidlig fødte barnet. Andre påpeker at de er glade for å ha barnet – uansett.

Enkelte av mirakelbabyene har også bent ut trosset legenes pessimistiske prognoser, mens andre igjen er sterkt utviklingshemmet, med foreldre som spør seg selv om det var så klokt å redde liv samme hva.

Britisk dokumentar (2004)
Originaltittel: Miracle Baby Grows Up - Panorama
Produsert av: BBC - NEWS AND CURRENT AFFAIRS
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900, mail: info@nrk.no