Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 torsdag 1. januar 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Tromsø domkirke

Nyttårsdag fra Tromsø domkirke

Tromsø domkirke (foto: Tromsø domkirkes menighet).
Tromsø domkirke (foto: Tromsø domkirkes menighet).
Gudstjeneste fra Tromsø domkirke.
Nyttårsdag: Luk. 2, 21.
Sogneprest Kjell Y. Riise.
Liturg Ann Christin Elvemo.
Fung. domkantor Hijoo Moon.
Sangsolist Helene Wold.
Norsk Salmebok: 84. 270 (S-97). 203. 202.

Det er salmene Saligheten er oss nær, Kyrie, Gud har fra evighet og Lov Jesu namn og herredom.

Tekstleser er Christine Iversen.
Teknisk ansvarlige: Are Kristoffersen og Vibeke Ceron.

Gudstjeneste fra Tromsø domkirke 01.01.09

Om kirken
Tromsø domkirke er en langkirke som ble bygd i 1861. Dette er Norges eneste domkirke som er bygd i tre og nygotisk stil. Arkitekt har vært Christian Heinrich Grosch. Kirken ligger med kirketårnet og hovedinngangen vendt mot vest.

Kjell Yngve Riise (foto: NRK / Viggo Brox).
Kjell Yngve Riise (foto: NRK / Viggo Brox).
Domkirken ligger midt i hjertet av Tromsø sentrum, omkranset av Kirkeparken. Der har det vært gravplass fra middelalderen fram til første halvdel av 1800-tallet.

Den første kirken i Tromsø ble bygd i 1252 av Håkon Håkonsson som et kongelig kapell. Det er sannsynlig at Tromsø kirke har stått på omtrent samme sted i århundrene fra 1252.

Elverhøy kirke, som i dag står på toppen av Tromsøya, er den siste forgjengeren og ble flyttet utenfor bygrensa da Tromsø Domkirke ble bygd i 1861. Denne kirken har en del gammelt kirkeutstyr som har stått i kirker i Tromsø gjennom århundrene.

Altertavlen viser Jesu oppstandelse. Det er tre glassmalerier i kirken: Slangen opphøyes i ørkenen, Kristi himmelfart og Livets krone.

Gammel bibel
Kirken har en gammel bibel, Christian IV's bibel fra 1634.

Logi under krigen
I det siste krigsåret - 1944 - ble Tromsø domkirke brukt til innlosjering av evakuerte fra Nord-Troms og Finnmark.

Fra flere kilder.


LENKER
  • Gudstjeneste fra Tromsø domkirke 01.01.09