Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 27. januar 2002 kl 10.15 Gudstjeneste fra Birkeland kirke i Bergen

Såmannssøndagen

I dag sendes den første av i alt fire gudstjenester fra Birkeland kirke. Det er såmannssøndagen, og gudstjenesten er ved sokneprest Ivar Braut. Musikalsk ansvarlig er kantor Amund Dahlen, og det er Birkeland barnekor samt elver fra Riple og Helldal skole som står for korsangen.

Birkeland kirke er en liten vakker kirke, bygget i 1878. Selv om kirken ikke er eldre enn 123 år, har den med sine grove steinvegger et middelalderpreg over seg. Så har det også vært kirke på Birkeland helt siden middelalderen. Den første nevnes i 1329.

Birkeland er en av Bergens aller største menigheter. Menigheten har over 14 000 medlemmer, og på gudstjenestene er det gjennomsnittlig 165 deltakere.

Aktiviteten i menigheten preges av et solid kirkemusikalsk arbeid, godt tilbud for eldre og et ungdomsarbeid som er i ferd med å bygge seg opp igjen. Kirkekoret "Birkeland kantori" blir lagt merke til, og menigheten har også barnekor.

Menigheten har diakon, og driver sosiale tiltak for eldre og psykisk utviklingshemmede. Her hjelper også konfirmantene til.

Det er søndagsskole både i kirken og andre steder, fritidsklubb for barn og to speidergrupper er tilknyttet menigheten.

Birkeland menighet samarbeider både med Kirkens Bymisjon og Nesttun bedehus.

Egenprodusert Gudstjeneste fra Hordaland
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53/907 75 758