Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 6. juli 2011 kl 22.40 Dokusommer: Helsefabrikken

Omsorg på samlebånd


«Helsefabrikken» er en dokumentarfilm om hvordan det offentlige helsevesenet etterligner markedsmodeller og industriproduksjon for å bli mer effektive.

Har vi glemt ideen om et helsevesen basert på solidaritet og rettferdighet? Ideen om at helsetjenester skal fordeles etter behov, ikke betalingsevne? Ideen om at det ikke skal være tapere i helsevesenet?

I filmen besøker Bjarne Håkon Hanssen, i rollen som helseminister, bilfabrikken Toyota. Han mener norske sykehus har mye å lære av Toyota, og vi ser konsulenter fra Ernst & Young som innfører Toyota-modellen ved Ullevål sykehus.

Amerikansk modell
Modellene med stykkprisfinansiering er hentet fra USA. Der baseres helsetilbudet på konkurranse og et fritt marked. Men er det amerikanske helsesystemet egentlig noe ideal? Det er det dyreste i verden og er grunnleggende urettferdig.

I Norge er det snart ti år siden sykehusreformen, og i den perioden har kostnadene til helsevesenet blitt mer enn doblet. Mange mener at markedsmodeller ikke fungerer innenfor helsevesenet. Hovedargumentet for reformen var å få ned kostnadene, men det er det motsatte som har skjedd.

Målbar helsepolitikk
Kritikerne av Toyotamodellen hevder at markedsmekanismer i helsevesenet fører til at fokus blir på lett målbare størrelser - ikke å sikre helsen til folk. Pleie og omsorg kan ikke tallfestes.

Helseforsker Olaug Lian og sosialmedisiner Steinar Westin kommer med sine perspektiver på saken.

Sendt tidligere.

Norsk dokumentar
Produsert av Faction Film (2010)
Regi: Håvard Bustnes
Produsent: Dag Hoel
Prosjektleder NRK: Marie Sjo
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumstjenesten, tlf: 815 65 900