Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 21. august 2002 kl 21.30 Faktor: Da klokka klang

Oppdrager eller underviser?

Faktor har fulgt lærer Harald Ødegård og klasse 8a på Ingebråten ungdomsskole (Foto: Ariel Foto)
Faktor har fulgt lærer Harald Ødegård og klasse 8a på Ingebråten ungdomsskole (Foto: Ariel Foto)
Gjennom nynorskundervisning, heldagsprøver, foreldresamtaler og en overnattingstur følger vi en helt vanlig 8. klasse og læreren deres. Kravene til klassestyreren er mange, men ressurser er det verre med.

Som lærer har Harald Ødegård langt mer enn skolebøkene og tavla å forholde seg til. Elevenes problemer kan ofte være langt mer alvorlige enn vanskeligheter med den nynorske grammatikken eller skriving på pulten. Likevel går mye av tiden i klasserommet med til å forsøke å disiplinere elevene, samtidig som det også må bli rom for fortrolighet mellom lærer og elev.

Vi får et innblikk i Harald Ødegårds hverdag som lærer både i og utenfor klasserommet, og følger ham og klassen gjennom latterutbrudd, tårer, nære samtaler med elever - og litt undervisning.

Ny sesong for Faktor
Faktor åpner altså en ny sesong med et høyst relevant tema: Lærere og deres arbeidssituasjon. Mens kravene til lærerne øker fra foreldre, samfunn og politikere, vet ikke lærerne selv hvor de står. Skal de være oppdragere eller undervisere? Mens politikerne mener at den faglige presentasjonen er for svak i ungdomsskolen, har lærerne knapt nok mer tid å avse. Stress, dårlige arbeidsforhold og ukonsentrerte elever gjør at tiden de har til rådighet skrumper inn.

Faktor er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker Faktor å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Regi: Nader Izadpanah
Prosjektleder: Cathrine Wik
Pressekontakt:Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96

Bilder:
Faktor har fulgt lærer Harald Ødegård og klasse 8a på Ingebråten ungdomsskole (Foto: Ariel Foto)


MER INFO:
  • Med mennesket i sentrum - høsten 2002