Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 24. desember 2007 kl 17.03 Kim alle klokker

Kim, alle klokker!

Helge Helgheim (NRK).
Helge Helgheim (NRK).
Vi ringer julen inn og lytter til kirkeklokker fra landsende til landsende.

Innimellom hører vi også på våre kjente og kjære julesanger.

Kim, alle klokker 2007 – fra sør til nord
Nok en gang er kirkene i hele landet i ferd med å ringe inn jule-høytida. Det skjer hver julaften i timen mellom klokka 17 og 18. Her i NRK P1 ringer vi jula inn – fra landsende til landsende.

01. Og denne gang starter vår rund-tur sør og øst i landet – i Sarpsborg i Østfold. Byen ble egen kjøpstad i 1839, og i 1859 ble Sarpsborg menighet opprettet samtidig som den nye kirka ble innviet. Kirka brant ned allerede etter to år, og i 1863 ble dagens kirke innviet.

02. Hedmark sør
Åsnes kirke i Hedmark er en korskirke bygd i tømmer. Den ble innviet i 1744, men ble først ferdig tre år senere. Åsnes kirke har to kirkeklokker. Den største fra 1851 står det at klokka er støpt i Christiania. Den andre fra 1877 har innskriften "Jeg vil ofre Herren jubeloffer med frydesang i hans Paulun".

03. Hedmark nord
I Hedmark ligger Tynset nesten øverst i Østerdalen. Kirka her ble vigslet i 1795 og har 800 sitteplasser. Mange kaller den "Nord-Østerdals-domen". Det blir sagt om den største klokka at den har så fin en sølvklang. Det kommer av at almuen samlet inn sølv og fikk smeltet det inn i malmen. Begge klokkene har border av engler som danser og holder musikk-instrumenter i hendene.

04. Oppland
Øyer kirke i Oppland er en hvitmalt korskirke bygd i tre i 1725. Den har 300 sitteplasser og to kirkeklokker. På den ene står det at klokkene er bekostet av Øiers menighet.

05. Akershus
Eidsvoll kirke i Akershus er en korskirke, reist i stein i ny-romansk stil. De eldste delene av kirken er fra 1200-tallet. eidsvoll kirke har glassmalerier som blant annet viser juleevengeliet.

06. Oslo
Markus kirke i Oslo er ei langkirke som ble ferdig i 1927. Den er bygd i mur i barokk stil – med egenartede kupler. Kong Haakon 7. sitt navnetrekk står på klokkene som har teksten "Velsignet i Herrens navn" og "Den som har ører at høre med, han høre".

07. Buskerud
Så til Hallingdal, der vi finner Flå kirke. Det er en hvitmalt korskirke fra 1858. I Flå kirke fins det en sjelden gammel Bibel fra Christian den 4. – og et gammelt alterbilde fra 1736. Her hører vi de to kirkeklokkene.

08. Vestfold
Fredriksvern kirke i Stavern i Vestfold er Norges første kirke for Sjøforsvaret – bygd i 1756 i teglstein. Knappe 50 år senere ble kirken også kirke for vanlig folk i Stavern. Kirka har en kongestol – med Christian den 7’s monogram.

09. Telemark
Moland kyrkje i Fyresdal i Telemark er ei korskirke – hvitmalt og bygd i tre i 1843. Moland kirke har ei klokke, og på den står "Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, at Kristus kan lyse for deg".

10. Aust-Agder
Så til enda ei hvitmalt kirke – Eide kirke i Grimstad prestegjeld i Aust-Agder fra 1795. Kirka har 350 sitteplasser. Altertavla viser Jesus som innstifter nattverden. De to kirkeklokkene er fra 16 og 1700-tallet, og ble omstøpt i London i 1762.

11. Vest-Agder
Farsund kirke i Vest-Agder – også kalt Frelserens kirke - ble bygd av skotten Johnstone i 1785. Kirka brant i 1901, men ble bygd opp igjen på murene i 1905. Taket og tårnet på kirka var tekket med grå, skotsk skifer, bebyggelsen ellers hadde rød teglstein. De to klokkene i kirka er støpt i Tyskland.

12. Rogaland
Røvær Bedehuskapell utenfor Haugesund i Rogaland ble bygd i 1892 for "Vaarsildfondets midler" for å romme alle fiskerne som stasjonert stasjonerte på øya. Foruten møtelokale inneholdt det sykestue og leserom. I 1915 ble det innviet til kapell. Kirkeklokka ble innviet i 1990 av biskop Bjørn Bue, og på klokka står "De forlot båten og fulgte ham".

13. Hordaland
Fedje kyrkje i Hordaland er ei langkirke – bygd i stein i 1941 og har plass til 400 personer. Kirka haar mange gamle skatter fra tidligere kirker på stedet, - dåpsfat fra 1663, maleri og lysekrone fra 1600-tallet. Også kirkeklokka er fra 1600-tallet.

14. Sogn og Fjordane
Farnes kyrkje i Øvre Årdal er ei arbeidskirke bygd i 1970 i stein. Den er bygd i en modernistisk og monumental stil. Kirka har plass til 700 mennesker og har også et galleri. I tårnet er det tre kirkeklokker.

15. Møre og Romsdal
Nåværende Hareid kyrkje på Sunmøre ble innviet i 1877. Før det hadde bygda to kirker, den ene brant etter lynnedlag i 1806. Hareid kyrkje er ei tre-kirke og bygd i nygotisk stil og har plass til 500 mennesker. På den ene av de to klokkene står: "Guds ord – det er vår fedrearv – til søner skal det ganga". Altertavla er fra 1660, og like ved kirka ligger Prestestova, som er det eldste huset i kommunen.

16. Sør-Trøndelag
Rissa kirke i Sør-Trøndelag er ei langkirke fra 1888 – bygd i stein. Her er det plass til 650 mennesker. Rissa kirke har to klokker – den ene fra 1585 og den andre fra 1707.

17. Nord-Trøndelag
Vinne kirke i Verdal i Nord-Trøndelag er ei hvitmalt, åttekantet trekirke – med 230 sitteplasser. Den er bygd først på 1800-tallet i tømmer og har et tilbygg fra 1893 – som består av våpenhus og tårn. I tårnet i Vinne kirke er det to kirkeklokker

18. Nordland sør
Vega kirke sør i Nordland er ei hvitmalt trekirke fra 1864 – med tilbygg fra 1988. Her er det plass til 430 personer. I tårnet i Vega kirke finner vi to klokker – den ene fra 1526 og den andre fra 1863.

19. Nordland nord
I Fauske – også det i Nordland – finner vi en annen hvitmalt trekirke – ei langkirke fra 1867. Fauske kirke rommer i underkant av 400 mennesker. De to kirkeklokkene som nå ringer jula inn, er fra 1856 og 1912.

20. Troms
Skjervøy kirke i Troms er ei hvitmalt korskirke – bygd i tre i 1728. Her finner vi en altertavle fra 1664 – som viser Jesus på korset. Skjervøy kirke har flere gamle lysekroner – som har 6, 12 og 16 armer – alle laget i messig, - den eldste er fra 1670. Kirka har to kirkeklokker.

21. Finnmark
Øksfjord kirke ligger i Loppa kommune ytterst i havgapet i Finnark. Den er ei hvitmalt langkirke – bygd i mur i 1954. Øksfjord kirke har 450 sitteplasser. Kirka har ei klokke som nå ringer jula inn.

22. Betlehem
Og fra ytterst i havgapet i Finnmark gjør vi et langt hopp til stedet der det hele begynte og avlutter vår time med klokkene fra Fødselskirka i Betlehem. Det er en en basilika, - bygd 326 av mor til keiser Konstantin.

Programmet er ved Helge Helgheim