Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 2. april 2000 kl 20.10 Profil: Siqueiros - kunstner og kriger

Profil: Siqueiros - kunstner og kriger (


NRK2 søndag 2. april kl 20.10
Profil: Siqueiros

Maler, kunsthistoriker, politiker og revolusjonær

David Alfaro Siqueiros (1896-1974) var meksikansk maler, og kunsten hans reflekterer hans tro på en marxistisk ideologi. Sammen med Diego Rivera og José Clemente Orozco var han en av tre store innen freskomaleri. Men Siqueiros var også kunsthistoriker, politiker og revolusjonær, og det avspeiler seg i hans kunst der handling og ideologi er en sterk drivkraft.

I 1962 ble Siqueiros dømt til åtte års fengsel for å ha organisert studentopptøyer. To år senere ble han frifunnet, og i Mexico City malte han ett av sine mest kjente verker, \"March of Humanity in Latin America\". Dette kunstverket er tre ganger større enn Michelangelos freskoutsmykning i det Sixtinske Kapell, og er verdens største veggmaleri.

NRK2 søndag kl 20.10

Billedtekst
David Alfaro Siqueiros: Selvportrett

Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83