Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 15. november 2009 kl 09.30 Språkteigen

NRK-språket - godt nok?

- NRK si tid som språkleg førebilete er forbi! Det meiner Finn-Erik Vinje, tidlegare språkkonsulent i Rikskringkastinga.
- Språket i NRK er ikkje blitt dårlegare dei siste åra, svarar Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.
Denne veka tok NRK opp debatten internt, og Språkteigen var fluge på veggen.

Ingerid Stenvold søkjer unntak frå regelen om at programleiarar i Dagsrevyen berre skal bruke bokmål og nynorsk. Språkreglane opnar for slike unntak, men kvifor ynskjer Stenvold å bruke dialekt?

Kvifor seier me 'å rakke ned på'?
Sylfest Lomheim sit klar med svaret.