Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. februar 2005 kl 20.25 Brennpunkt: Kirurgisk krigføring

Pengene eller livet…

Alle sykehus, både offentlige og private, får stykkpris for hver operasjon de gjør. Betyr det at Helse-Norge behandler pasienter for pengenes skyld? Helseprofessor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo advarer mot overbehandling av pasienter.

- Når et sykehus eller en privat klinikk tjener masse penger på å behandle en person, så tjener de enda mer penger på å behandle en person som er nesten frisk. Det ligger insentiver i vårt finansieringssystem til å drive med overbehandling, sier professoren til Brennpunkt.

Privatsykehusenes fellesorganisasjon, PRISY, innrømmer at stykkprisbetalingen kan føre galt av sted. – Vi får kun penger hvis vi gjør et inngrep, ikke penger hvis vi ikke gjør det. I dette ligger det et press til å gjøre inngrep som jeg synes er meget uheldig, sier styreleder Leif Næss i PRISY.

Både offentlige og private sykehus tjener best på å behandle de enkleste pasientene. Det er om disse kampen står. I sykehusmiljøene øker frykten for at økonomisk press skal påvirke legens valg av behandlingsmetoder. I Brennpunkt innrømmer en erfaren hjertelege at de allerede er på gli.

Å legge folk på operasjonsbordet som aldri skulle vært der, kan ha en svært høy pris. Noen har betalt den prisen.

Egenprodusert dokumentar fra Program Oslo, Faktaavdelingen
Programansvarlig: Håkon Haugsbø, tlf: 90 67 83 69 hakon.haugsbo@nrk.no
Redaktør: Morten Møller Warmedal, tlf: 90 16 46 42 morten.moller.warmedal@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
Vises også i Nett-TV

E-post: Brennpunkt
LENKER
  • Hjemmeside