Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 3. oktober 1999 kl 10.25 Gudstjeneste i Røyken kirke

Gudstjeneste i Røyken kirke (t)

NRK1 søndag 3. oktober kl 10.25
Gudstjeneste i Røyken kirke

Kirkens u-landssøndag

I dag markerer mange menigheter Kirkens u-landssøndag. Det skjer også i kortgudstjenesten fra Røyken kirke i Buskerud.
Mange av landets kirker markerer denne søndagen vårt ansvar for verdens utviklingsland.
Tidligere misjonær
Sokneprest Trond Hylland i Røyken kirke er tidligere Afrika-misjonær og mener at en u-landssøndag absolutt er på sin plass.
- Det er viktig at vi blir oppmerksomme på et større rom enn vår menighet. Vi har et stort ansvar for å hjelpe vårt medmenneske under andre himmelstrøk, sier han.
Sokneprest Trond Hylland har vært prest i Røyken kirke siden 1987, og var tidligere ansatt i Det norske Misjonsselskap, både som misjonsprest i Kamerun og som hjemmesekretær. I seks år har han vært formann i organisasjonen.
Dagens tekst tar for seg det dobbelte kjærlighetsbudet, det vil si at mennesket skal elske Gud og sin neste.
- Det er ingen motsetningen mellom disse to budene, understreker Hylland. - Mange kan tvert imot oppleve det som en spenning som skaper gnist og engasjement når det gjelder vårt medmenneskelige ansvar. Kjærlighet til Gud skaper kjærlighet til nesten!
Røyken Motettkor medvirker sammen med Røyken kirkes faste organist, Astri Marie Bauer, som dirigent. Abram Bezuijen sitter ved orgelet.

NRK1 søndag kl 10.25

Egenprodusert Gudstjeneste
Prosjektleder Egil Stray Nordberg , tlf. 23 04 82 51 / 9262 3848
Pressekontakt i informasjonsavd. Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53
Egil.Stray.Nordberg@nrk.no ordberg@nrk.no