Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 9. juli 1999 kl 19.30 SommerDag i Hjeltefjorden

SommerDag i Hjeltefjorden (ttv)


NRK1 fredag 9. juli kl 19.30
SommerDag i Hjeltefjorden (2:6)

Torhild Sivertsen på gamle trakter

Dag Lindebjerg er på sjøen med trebåten \"Lindy\" i kveld også. Askøy-jenta Torhild Sivertsen har mønstret på, og det viser seg at sangfuglen Torhild har skjulte sider.
Med råvarer fra Havforskningsinstituttets stasjon i Øygarden tilbereder hun den lekreste torskemiddag til Dag Lindebjerg.

Det blir et kontrastenes program. I stiv kuling og høy sjø går turen over Hjeltefjorden via gassterminalen Kollsnes til Herdla. På den historiske fugleøya møter vi artisten Torhild Sivertsen, der hun synger kjærlighets-blues i solnedgangen.
Turen ender i Torhilds hjembygd, Follese, hvor hun tar seerne med til sin barndoms \"jordbærsteder\".

Hjeltefjorden, Herdla og Follese
Hjeltefjorden er et åpent fjordstykke nordvest for Bergen, rundt 30 kilometer langt, går i nordvestlig retning fra Byfjorden mellom Askøy i øst og Øygarden i vest. Den fortsetter mot nord direkte over i Fedjefjorden som fører ut til havet.
Herdla er en øy i Askøy kommune. Herdla ligger der Fedjefjorden deler seg i Hjeltefjorden og Herdlafjorden, henholdsvis vest og øst for Askøy. Herdla er et kirkested. Under krigen anla tyskerne flyplass her og rev kirken, som er nevnt første gang i 1146. Kirken er nå gjenreist, og flyplassen er dels oppdyrket, dels friluftsareal. Herdla gård var krongods og ble plyndret av Sigurd Slembe i 1139, senere adelig setegård.
Torhild Sivertsens barndomssted, Follese, er en tettbebyggelse i Askøy kommune, på vestsiden av Askøy, vest for Bergen. Follese er en del av Askøy tettsted som omfatter hele den sammenhengende bebyggelsen på Askøy. Follese har møbel-, næringsmiddel- og plastindustri, samt store friluftsområder.

NRK1 fredag kl 19.30

Bilde (via scanpix/internett)
Dag Lindebjerg og Torhild Sivertsen drar på tur i Hjeltefjorden.
(Foto: Kristin Helgeland Hauge)

Bilde (via scanpix/internett)
Torhild Sivertsen prøver fiskelykken. (Foto: Kristin Helgeland Hauge)

Underholdningsprogram fra NRK Hordaland
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83